Nordisk digital konferanse om fysisk aktivitetNår: TORSDAG 27. OKTOBER 2022 KL. 12:00–16:30

Arrangør: Helsedirektoratet


Velkommen til den første statlige, digitale konferansen om fysisk aktivitet - med alle de nordiske landene!

Hvordan kan vi samarbeide på tvers av sektorer og land for både umiddelbare helseeffekter og langsiktige gevinster? Bli inspirert av gode eksempler fra våre naboland, utveksle erfaringer og lær fra hverandre i denne digitale konferansen.

På konferansen er det en kombinasjon fra ulike sektorer, fra erfaringer lokalt til internasjonalt anerkjente innledere.

Noen av hovedbolkene i konferansen er temaer som:

- Samfunnsøkonomiske analyser
- Fysisk aktivitet i planlegging
- Fysisk aktivitet i skolen
- Tverrsektorielt arbeid
- Gode eksempler
- Inaktive grupper
- Digitale verktøy

Webinaret arrangeres i samarbeid med Folkhälsomyndigheten i Sverige, UKK Instituttet i Finland, Sundhetsstyrelsen i Danmark, Helsedirektoratet på Island, Socialstyrelsen på Grønland, Helse- og omsorgsdepartementet og Høgskulen på Vestlandet i Norge og Nordregio.

Arrangementet er gratis og alle kan delta.

Les mer og meld deg på HER: https://nordicconference.webflow.io/

Arrangementet på Facebook: https://facebook.com/events/s/nordisk-digital-konferanse-om-/699036104758924/