Omslagsbilde til rapporten Inga barn eller unga ska lämnas utanförI nordisk ministerråd sin strategi for barn och unge legges det vekt på at målene integreres i arbeidet å følge opp rettighetene til barn og unge. Dette innebærer i hovedsak følgende to aspekter. I strategien som er skrevet på svensk beskrives dette slik:

  • Att i enlighet med bland annat FN:s barnkonvention utgå ifrån kunskap om barns och ungas bästa, att sätta barns och ungas rättigheter, kunskap och behov och önskemål i fokus och ha deras levnadsvillkor i åtanke i nordiskt samarbete, exempelvis vid kunskaps- och erfarenhetsutbyten och kartläggningar. Principen och ställningstagandet bör vara att som vuxen låta sig vägledas av barnet.
     
  • Att säkerställa barns och ungas delaktighet och egen medverkan genom att skapa förutsättningar för involvering och aktivt deltagande i aktiviteter som berör dem.

Nordisk samarbeid i forhold til mennesker med funksjonsnedsettelser omfattes av arbeidet til Nordisk ministerråds rådgivende organ, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder og Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder för perioden 2018-22. 

Les publikasjonen online her: https://issuu.com/nordicwelfare/docs/inga_barn_eller_unga_ska_l_mnas_utanf_r

Rapporten kan lastes ned her: Inga-barn-eller-unga-ska-lämnas-utanför.pdf

Kilde

https://nordicwelfare.org/publikationer/inga-barn-eller-unga-ska-lamnas-utanfor/