Norges Handikapforbund Ungdom

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for ungdom med funksjonsnedsettelser, og arbeider for et likestilt samfunn der alle har de samme mulighetene uavhengig av funksjonsnivå. Vi skal skape kunnskap og engasjement rundt arbeidet, både hos personer med funksjonsnedsettelser og i samfunnet ellers.

LOGO-NHFU.png

Link til NHFU finner du her.

Link til NHF finner du her.