GustavKoi.jpg

Gustav Koi har tidligere gitt ut selvbiografien «Hjelp? Veien mot Asperger syndrom» og fagboken «Jakten på sannheten om Asperger syndrom», begge utgitt på Spiss forlag i et opplag på 500.

 Nå kommer også boka «Asperger landskap».

– Det er beskjedent med litteratur om voksne med Asperger, eller autismespekterforstyrrelser som blir det nye begrepet. Den nye boken min inneholder noen portrettintervjuer med mennesker med Asperger som har taklet livet og hatt suksess. Den inneholder også fagstoff og mine filosofiske betraktninger. Den retter seg mot personer som selv har diagnosen, deres familier og kolleger, samt fagfolk. For voksne med Asperger vil det være svært verdifullt med en større forståelse for syndromet; med mer kunnskap kan for eksempel kolleger bli viktige medspillere, sier Koi.

Gustav Koi fikk diagnosen asperger i 2009.

– Da hadde jeg aldri hørt om Asperger. Nå er jeg nærmest ekspert. Jeg begynte å skrive om Asperger kort tid etter at jeg fikk diagnosen. Særlig hos voksne kan det være vanskelig å stille diagnosen. Det krever høy kompetanse. Voksne tenker mer på hvordan man virker i andres øyne, og klarer å kamuflere trekk som «ikke passer så godt», sier han.

Fram til han fikk diagnosen, hadde Gustav Koi hatt problemer med å finne seg til rette i både skole og arbeidsliv.

– Det var mange brikker som falt på plass da jeg fikk diagnosen, sier han.

Koi poengterer skillet mellom personlighet og diagnose.

– Ulike personligheter viser syndromet på ulike måter. Man kan ikke sette alle med Asperger i samme bås, slik det er en viss tendens til. Folk med Asperger syndrom er forskjellige og har ulike interesser. Personligheten avgjør hvilke evner, interesser og egenskaper du har. Det diagnosen forårsaker, er å styrke eller svekke de egenskapene man har, sier han.

Han tror dette blir siste Asperger-bok fra hans side.

– Men jeg er fortsatt foredragsholder gjennom Folkeakademiet. Jeg bruker gjerne humor og selvironi når jeg snakker om diagnosen, og håper å gi folk noen aha-opplevelser, sier han.