Ny nasjonal veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet har lansert veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Her beskrives god praksis på områder som individuell tilrettelegging, livsoverganger, habilitering, helseoppfølging, og samarbeid med pårørende og verge.

Omslagsbilde til veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemmingVeilederen har blitt til gjennom et systematisk arbeid hvor også personer med utviklingshemming har deltatt aktivt i utviklingen av innholdet sammen med fagpersoner og representanter fra brukerorganisasjoner. 

-  Målet er å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve et godt liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Helga Katharina Haug i en pressemelding.

Bakgrunnen for at veilederen er utviklet er basert på flere rapporter, som peker på utfordringer i helse- og omsorgstjenestene. Det trengs økt oppmerksomhet rundt rettigheter og behov for målgruppen rundt tilrettelegging av blant annet fritid og ferie.

Knutepunktet Fritid for alle oppfordrer alle som arbeider med å tilrettelegge kultur- og fritidstjenester til å gjøre seg kjent med veilederen og aktivt spre kunnskap om denne til alle som arbeider overfor personer med en utviklingshemming. Veilederen er et viktig verktøy i hverdagen hvor en også finner mange lenker til praktiske og nyttige verktøy og metoder.

Veilederen kan du lese her:

Nasjonal veileder- Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Kilde

Helsedirektoratet (2021). Ny veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 03. juni 2021, lest 07. juni 2021). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ny-veileder-gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming