Illustrasjon av mange dører man kan velge mellomMed likeverdsreformen er målet er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller som har barn med behov for sammensatte tjenester. Dette gjelder både barn som fødes med behov for sammensatte tjenester og barn som får slike behov på grunn av sykdom eller ulykker.

Med Likeverdsreformen vil regjeringen sikre at familier som har barn med behov for sammensatte tjenester får

  • motta sammenhengende og gode tjenester
  • være sjef i eget liv
  • ha en meningsfull hverdag
  • oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende.

Mange opplever at det er vanskelig å forholde seg til hjelpesystemet. Foreldre til barn med behov for sammensatte tjenester bruker ofte mye tid på å koordinere og administrere tjenester.

Å vente et barn med funksjonsnedsettelser kan føre til stor usikkerhet. Flere lurer på om de vil få nok støtte fra samfunnet og om barnet vil bli inkludert og akseptert.

Mennesker med utviklingshemning er en gruppe som opplever spesielle utfordringer.  Svært få personer med utviklingshemning eier eller leier bolig privat. Dessuten møter de ofte utfordringer når det gjelder deltagelse i aktiviteter, både i arbeidslivet og på fritidsarenaen.

Både familier med barn med behov for sammensatte tjenester, brukerorganisasjoner, helsetjenesten, NAV, kommuner og andre vil bli inkludert i arbeidet med reformen. Regjeringen vil blant annet gjennomføre dialogkonferanser rundt om i landet.

Likeverdsreformen skal utvikles og presenteres fortløpende, og vil munne ut i en sak til Stortinget våren 2021.

Lederne for regjeringspartiene sier:

- Regjeringen har gjort mye for å gjøre livet enklere for disse familiene. Likevel vet vi at det fortsatt er utfordringer. Vi ønsker et samfunn som stiller opp og som har bruk for alle.

Statsminister Erna Solberg (H)

- Foreldre må få bruke tiden sin på å være foreldre i stedet for å kjempe mot systemet. Målet vårt er at folk skal møte offentlige tjenester som henger sammen, og at de ikke skal oppleve tjenesteapparatet som vanskelig.

Frp-leder Siv Jensen

- Vi skal ha et samfunn med rom for alle. Foreldre som venter barn med sammensatte behov trenger ekstra hjelp og støtte i en sårbar tid. Derfor vil vi gi dem en lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad

- Et viktig mål med reformen er å styrke likestillingen. Alle skal ha like muligheter til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsnivå.

Venstre-leder Trine Skei Grande


Kilde

Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-reform-for-barn-og-familier-med-behov-for-sammensatte-tjenester2/id2663974/