Rapport: Deltakelse og mangfold – regjeringens innsats for personer med funksjonsnedsettelser636 000 personer i alderen 16-66 år har en form for funksjonsnedsettelse. Det utgjør mellom 15-18 prosent av befolkningen. God samordning på dette feltet er viktig for å sikre helhetlige og likeverdige tjenester og gode liv for den enkelte.  

Planen vil være todelt med en strategidel og en handlingsplandel. Strategidelen vil se på hvordan sikre samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Handlingsplandelen skal inneholde konkrete tiltak for å bedre situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser, herunder personer med utviklingshemming.

Statusrapport

For første gang siden 2001 presenterer regjeringen i dag en statusrapport om innsatsen for mennesker med funksjonsnedsettelser. Rapporten viser innsatsen på tvers av sektorer og departement.

- Regjeringen har en rekke tiltak og innsatser rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og utviklingshemmede. Denne rapporten viser helheten i det arbeidet som gjøres på dette viktige området, sier Horne.

Last ned rapporten her.

Kilder:

Nyhetssak:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-strategiplan-for-likestilling-av-personer-med-funksjonsnedsettelser/id2556746/

Rapport:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/deltakelse-og-mangfold---regjeringens-innsats-for-personer-med-funksjonsnedsettelser-2014-2017/id2556595/