Nyhetsbrev 1-2021

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Omslagsbilde til boka Kroppsøving - med rom for alleNy bok: Kroppsøving - med rom for alle

Hva skal til for å skape et mer inkluderende kroppsøvingsfag for alle?
Torsdag 21. januar arrangerte Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, digital boklansering av den nye og aktuelle boken "Kroppsøving - med rom for alle". Les hele saken her: Kroppsøving – med rom for alle


Omslagsbilde til boka FrivillighetNy bok: Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Den 17 september ble vår nye bok Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner lansert digitalt i samarbeid med Fagbokforlaget på Litteraturhuset i Oslo. Les hele saken her: Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i...


Omslagsbilde til rapporten Barn, unge og overvektRapporten Barn, unge og overvekt

Teamet for barn og unge ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) har hatt tilbud for barn og unge med overvekt siden 2011, og har jobbet med dagens tilbud knyttet til overvekt blant barn og ungdom siden 2015. Formålet med rapporten er å dokumentere overvektsbehandling for barn og ungdom som gis ved VHSS. 
Les hele saken her: Barn, unge og overvekt


Logoen til prosjektet deltakelse og kvalitetProsjekt «Deltakelse og kvalitet»

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) leder prosjektet «Deltakelse og kvalitet -Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser». Prosjektet finansieres med midler fra Norges Forskningsråd i samarbeid med SINTEF og de fire kommunene Vestvågøy, Askøy, Horten og Stjørdal, en kommune fra hver helseregion. Les hele saken her: Prosjekt «Deltakelse og kvalitet»


Omslagsbilde til rapporten Se, lytte og inkludereSe, lytte og inkludere

Forskning viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser i de nordiske land ikke har like muligheter til å delta sosialt og utvikle sine ferdigheter, som sine jevnaldrende. I en ny rapport fra Nordens Velferdssenter formidles kunnskap som trengs for å gi alle unge likeverdige muligheter. Les mer her: Se, lytte og inkludere


Jente som bruker mobiltelefon. Foto: UnsplashVelferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum. Les hele saken her: Velferdsteknologi for barn og unge med...


Logoen til BufdirKoordineringsgruppen for vurdering av tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under Covid-19 pandemien

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. Les hele saken her: Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare...


Omslagsbilde til masteroppgave - Aktivitetshjelpemidler, i hvilken grad blir de brukt?I hvilken grad blir aktivitetshjelpemidler brukt?

Viljar Aasen har i sin masteroppgave sett på i hvilken grad aktivitetshjelpemidler blir brukt etter tilpassing, utprøving og opplæring ved Beitostølen Helsesportssenter (BHSS). Les hele saken her I hvilken grad blir aktivitetshjelpemidler brukt?


Logoen til nettstedet fritidforalle.no    Nyheter fra fritidforalle.no

Aktiv fritid – demokrati for barn og unge. Eksempelhefte fra BufdirAktiv fritid – demokrati for barn og unge

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte kommuner, fylkeskommuner og lokale frivillige til å delta på nettverksamlinger. Målet var å dele erfaringer rundt oppfølgningen av fritidserklæringen, ungdomsråd og strategien for barn og unge som lever i lavinntekter. Nå har de laget et eksempelhefte til inspirasjon fra samlingene. Les hele saken her Aktiv fritid – demokrati for barn og unge


Omslaget til metodeboka Veje til deltagelseVeje til deltagelse – spennende dansk metodebok

Hvordan kan bruk av metoder og erfaringer støtte og kvalifisere utsatte og sårbare barn og ungdom til økt deltakelse og medvirkning på arenaer som skole og fritid? Det forsøker forfatterne av fagboken «Veje til deltagelse» å gi svar på. Les hele saken her: Spennende dansk metodebok


Omslagsbilde til Ungdomspanelets innspill til utforming av en nasjonal fritidskortordningNasjonal fritidskortordning – hva mener ungdommen? 

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning. Nå har et ungdomspanel gitt sine anbefalinger til Barne- og familiedepartementet. Les hele saken på fritidforalle.no: Nasjonal fritidskortordning – hva mener ungdommen? 


Tidligere nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1-2020 [25.03.20]

Nyhetsbrev 2-2020 [12.06.20]


Bilde av spisser på fargeblyanter med ordene Tips oss! Tips oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er prosjekter eller tiltak dere syns vi bør vite om. Vi er takknemlige for alle innspill!

Meld deg på nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser 


Ønsker du ikke å motta vårt nyhetsbrev, meld deg av her: Avmelding