Bilde av forsiden til nettstedet LæringsplattformenFor ansatte som arbeider med å tilrettelegge tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse er det viktig å ha kjennskap til individuell plan og rollen som koordinator.

Kurset er rettet mot koordinatorer, ledere i kommune eller helseforetak og ansatte i koordinerende enhet, men andre ansatte, tjenestemottakere og pårørende kan også ha nytte av kurset. Det er beregnet at det tar ca 2 timer å gjennomføre kurset.

Kurset består av følgende moduler:

Modul 1: Introduksjon til koordinatorrollen og individuell plan

Modul 2: Koordinatorrollen og individuell plan i praksis

Modul 3: Møteledelse

Lenke til e-læringsprogram:      

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/983544622/innforingskurs-om-individuell-plan-og-koordinator

Annen info

Det er også laget en informasjonsfilm og en brukerbrosjyre om temaet.

Lenke til filmen: https://www.youtube.com/watch?v=KCR3fsLPpcM

Lenke til brukerbrosjyren: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/ditt-liv-din-plan-til-deg-som-kan-ha-behov-for-langvarige-og-koordinerte-tjenester

Det er koordinerende enhet som har systemansvar for individuell plan og opplæring av koordinatorer.