Vi i prosjektledelsen sliter akkurat nå med å få et tilstrekkelig antall svar i den pågående spørreskjemaundersøkelsen. Denne undersøkelsen ble igangsatt i februar i år, og invitasjon til å delta ble sendt ut på to ulike måter. Hver enkelt kommune har nå sendt ut invitasjon til barn/unge/unge voksne som var registrer som mottakere av tjenester. Nedenfor ser dere antallet invitasjoner sendt fra den enkelte kommune samt fra Sentio som har sendt ut invitasjon til et tilfeldig utvalg personer i alderen 5 – 25 år i de 4 kommunene. Responsen som er vist i parentes, har dessverre vært ganske svak og det er gjennomført en purring.

 

Stjørdal

Askøy

Horten

Vestvågøy

Utsendte fra kommunene…

Utsendt fra Sentio ……….

134 (10)

320 (37)

180 (12)

400 (43)

156 (14)

330 (22)

80 (3)

150 (15)


Antall innkomne skjema (se tallene i parentes i tabellen over) er foreløpig for få til at vi kan gjennomføre de analysene som er planlagt. Det totale utvalget (alle fire kommunene samlet) kan brukes for å gjøre mer overordnede analyser, men vi bør ha flere for å kunne gjøre noe meningsfylt med dataene på kommunenivå. Derfor ber vi kommunene nå om å gjøre en ekstra innsats for å få enda flere til å svare. Prosjektleder Dag er i dialog med de som er ansvarlige for utsendingen i kommunene for å avklare hvordan dette kan gjøres. En ekstra innsats nå er det som skal til for at dette blir et datamateriale som kan bli en viktig kunnskaps base for prosjektet som helhet og for den enkelte deltagende kommune.

OPPVEKSTPROFILER 2022


Tema for årets profiler som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, er betydningen av sosial ulikhet for barns helse og oppvekst. Nedenfor har vi gjengitt noen indikatorer om barn og unge i de 4 prosjektkommunene.

ASKØY

 • Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet.
 • Andelen barn som bor trangt er også lavere enn landsnivået.
 • Andelen som gjennomfører videregående opplæring, er lavere enn i landet som helhet.
 • Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

HORTEN

 • Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet.
 • Andelen barn som bor trangt er høyere enn landsnivået.
 • Andelen som gjennomfører videregående opplæring er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet.
 • Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa er lavere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen

STJØRDAL

 • Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet.
 • Andelen barn som bor trangt er lavere enn landsnivået.
 • Andelen som gjennomfører videregående opplæring er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet.
 • Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

VESTVÅGØY

 • Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet. 
 • Andelen barn som bor trangt er høyere enn landsnivået.
 • Andelen som gjennomfører videregående opplæring er lavere enn i landet som helhet. 
 • Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Les mer: https://bufdir.no/aktuelt/oppvekstprofilar_2022_for_kommunar_og_bydelar_er_publiserte/

MØTE I PROSJEKT «DELTAKELSE OG KVALITET»


Merk og hold av torsdag 8. september. Da planlegger vi en fellessamling i Bergen med fysisk oppmøte. 

 


 

Dette nyhetsbrevet er ment å gi oppdatering om utviklingen i prosjekt «Deltakelse og kvalitet». Samtlige deltakere og medarbeidere skal, med jevne (og ujevne) mellomrom, komme med oppdateringer i dette nyhetsbrevet - fra sine ståsted. Redaktør er sosialøkonom Emil Hansen som primært er ansvarlig for redigering av nyhetsbrevet og ukentlig utsendelse.

Logoer til alle deltakere i prosjektet