Nyhetsarkiv

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i front. Fra høyre: Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Kulturtankens direktør Øystein Strand og Jo M

Unge funksjonshemmede får midler til Barrierefri fritid!

09. desember 2020

Unge funksjonshemmede har mottatt midler fra Kulturtanken til en veileder om inkludering for aktivitetstilbydere.

Bilde av en person foran en sto, fargerik grafitti av en løve

Jubileumslåta "Løva"

24. november 2020

I forbindelse med 50- års jubileet til Beitostølen Helsesportsenter har jubileumslåta "Løva" blitt til. "Løva" med flott musikkvideo og grafittikunst er BHSS' jubileumsgave til alle barn.

Bilde av tre personer som ser på en dataskjerm

Forskerkurs for personer med utviklingshemming

24. november 2020

Personer med utviklingshemming skal inkluderes i forskning som omhandler deres liv. 12 medforskere med utviklingshemming og 12 forskere har nå utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Planen er at kurset skal gjennomføres våren 2021.

forsidebilde_rapport 9_sårbare barn og unge

Statusrapport nr.9 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

16. november 2020

Samtidig som det er viktig å få kontroll på covid-19 smitten, er det behov for å ha oppmerksomhet på risiko for sykdom og død av andre grunner enn korona – hvor smittevernstiltakene reduserer tilgjengeligheten til tjenester, skriver koordineringsgruppen.

Bilde fra rapporten

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

03. november 2020

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne.

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

16. oktober 2020

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeliggjør at manglende tilrettelegging påvirket opplevelse av fellesskap, vennskap og deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.

Bilde fra Solgården, flotte Sydenomgivelser, basseng i forkant. Foto: Jarle Eknes

Utviklingshemmedes muligheter for ferie

14. oktober 2020

Hvorfor reiser voksne personer med utviklingshemming mindre på ferie enn andre? Dette er et av spørsmålene som stilles i forskningsprosjektet "Ferie for alle". Målet er gjennom prosjektet å se nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og ikke minst få frem hva personer med utviklingshemming selv tenker om ferie.

Bilde av Martine Eliasson, prosjektleder for

Prosjekt Fritid for alle i regi av Redd Barna

12. oktober 2020

Martine jobber som prosjektleder i et prosjekt som heter “Fritid for ALLE” på vegne av Redd Barna. Nå ønsker hun å komme i kontakt med barn og unge under 18 år med en funksjonsnedsettelse for å høre deres erfaringer rundt deltakelse i fritidsaktiviteter.

Forsidebilde statusrapport 8_civid 19

Statusrapport nr.8 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

12. oktober 2020

Dette er den åttende statusrapporten fra koordineringsgruppen som er ledet av Bufdir. Svarene nå i september bekrefter stort sett inntrykket av at tjenestene har stabilisert tilbudet.

Bilde av Statsministeren og kulturministeren som hilser på en jente med funksjonsnedsettelser

Raja og Solberg ber idretten gjøre mer for dem med nedsatt funksjonsevne

05. oktober 2020

Idretten får store pengeoverføringer fra staten, og da følger det også med krav, sier kultur-, idretts- og likestillingsminister Abid Raja

Ingressbilde til artikkel om Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fagbok og podkast om fritidsaktiviteter med assistanse for voksne med utviklingshemming

30. september 2020

Lillestrøm kommune ønsker å tilby innbyggere med bistandsbehov en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Videre ønsker kommunen at de skal kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter, derfor har de laget en fagbok om nettopp dette.

Barneombudet_ny_nettside

Barneombudet med ny moderne nettside

23. september 2020

Barneombudet lanserte 14. september 2020 sin helt nye nettside! Barneombudet.no fremstår nå i ny og moderne drakt.

Ingressbilde til boken Frivillighet

Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

22. september 2020

Den 17 september ble vår nye bok Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner lansert digitalt i samarbeid med Fagbokforlaget på Litteraturhuset i Oslo.

Covid rapport nr 7

Statusrapport nr.7 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

21. september 2020

Koordineringsgruppen ber myndighetene, i sin kommunikasjon fremover, å fortsette og tydeliggjøre de negative konsekvensene av en nedstengning for barn og unge, både ved nasjonale og lokale nedstengninger.

Ingressbilde til boken Frivillighet

Frivillighet

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og verdier, og kan være brobyggere mellom ulike grupper. Denne boken viser hvordan frivillig og kommunal sektor sammen kan utløse ressurser som har positiv innvirkning for kommunens innbyggere.

LP 2020_barn som leker med ball i skogsalleen

Kroppsøving i den nye læreplanen

14. august 2020

I denne artikkelen settes søkelyset på hvordan den nye læreplanen (LP 2020) og fagplanen i kroppsøving (KRØ) åpner opp for inkludering og involvering av barn og unge med funksjonsnedsettelse i KRØ. 

Ungdommer som spiller badminton

Bli med - Aktiv fritid for alle

05. august 2020

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS. 

Screenshot_2020-07-08 Statusrapport 6 - 030720-statusrapport-nr-6-fra-koordineringsgruppen-til-bfd pdf

Statusrapport nr.6 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

08. juli 2020

Koordineringsgruppen har tidligere erfart at tjenestetilbudet til sårbare barn og unge er blitt hardt rammet av nedstengingen, og lagt frem anbefalinger og vurderinger for å få gjenåpnet tilbudene så raskt som mulig. Kompetanstjenesten er fornøyd med at situasjonen fortsatt følges opp på tvers av ansvarsområder og direktorat!

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser – aktivitet og deltakelse i felleskap

25. juni 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) sin nyeste utgivelse på Fagbokforlaget, er en etterlengtet bok om aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Omslagsbilde for departementenes handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2030

Sammen om aktive liv

25. juni 2020

Regjeringen vil med denne handlingsplan ta viktige grep for at samfunnet skal bli mer aktivitetsvennlig. Fysisk aktivitet skal være et nasjonalt anliggende som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. Det skal være enkelt for alle å være aktiv ut fra egne forutsetninger.

Ingressbilde til artikkel om rapporten Inga barn eller unga ska lämnas utanför

Nordisk ministerråd har utarbeidet en tverrsektoriell strategi for barn og unge

22. juni 2020

Visjonen for det nordiske samarbeidet er å bli verdens mest integrerte region. Skal en lykkes med dette må man styrke innsatsen med å involvere barn og unge i planlegging, utvikling og gjennomføringen av politikk.

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

12. juni 2020

Kompetansetjenesten er på plass igjen på sine kontorer med fullt mannskap. I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Screenshot_2020-06-08 Statusrapport 4 - statusrapport_4-_utsatte_barn_og_unges_tjenestetilbud_under_covid_19_pandemien pdf

Statusrapport nr.4 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

08. juni 2020

Kompetansetjenesten er glad for at koordineringsgruppen fremhever at det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for utsatte barn og unge vil være å sikre at alle tjenestene normaliseres og gjøres tilgjengelig. 

Omslagsbilde til boka Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

08. juni 2020

Ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune har skrevet en fagbok i samarbeid med fagpersoner ved VID, USN og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Boken viser eksempler på hvordan en kan tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter overfor voksne mennesker med utviklingshemming.

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering.

Bilde av en liten jente som holder en mobiltelefon

Statusrapport nr.3 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

22. mai 2020

Bufdir har offentliggjort den tredje rapporten, og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser gleder seg over at tjenester til barn og unge nå skal tilbake til mest mulig normal virksomhet.

bilde til Statusrapport 2

Statusrapport nr.2 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

11. mai 2020

I første rapport fra koordineringsgruppen ble det dokumentert at tjenestetilbudet til barn og unge var betydelig redusert. Status i rapport 2 er at tjenestene fortsatt er betydelig berørt, særlig fordi tjenester opprettholder strengere smitteverntiltak enn anbefalt. 

Bilde av en gutt som lener seg mot en bokhylle og ser mot fotografen

Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge

08. mai 2020

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Hilsen fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

07. mai 2020

Kompetansetjenesten er glad for at kunnskaps- og integreringsministeren kommer med en liten hilsen.

bilde_Bufdir_rapport 20

Statusrapport nr.1 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien

04. mai 2020

Pandemien har medført store endringer i tjenestene til barn og unge, og dette kan få store konsekvenser for dem (Utdanningsdirektoratet 2020). For å følge med på sårbare barn og unges situasjon har regjeringen satt ned en koordineringsgruppe med deltakere fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Koordineringsgruppen skal rapportere hver 14. dag til Barne- og familieministeren. Første rapport ble publisert 20. april. Formålet med rapporten er å gi en vurdering av status for tjenestene opp mot normalsituasjonen.

Helsesminister Bent Høye

En hyggelig hilsen fra Helseminister Bent Høye

21. april 2020

Kompetansetjenesten setter pris på at Helseministeren tar seg tid til å komme med gode aktivitestips i disse koronatider

Støttekontaktordning

Støttekontaktordning under korona-pandemi

06. april 2020

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. For over 30.000 barn, ungdom og voksne er dette en viktig tjeneste. Vi har tatt kontakt med åtte ansatte som organiserer dette tjenestetilbudet for å høre hvordan de jobber nå.

Gruppebilde av medlemmer fra Funkis Snowboardklubb

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten under Korona pandemien

05. april 2020

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser følger situasjonen rundt re/habilitering i spesialisthelsetjenesten nøye. Korona-pandemien rammer særlig barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres pårørende, som nå opplever at skole, barnehage, dagsenter, avlastningstiltak, støttekontakter og BPA reduseres kraftig eller forsvinner helt. 

Berne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Hilsen fra Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

02. april 2020
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å bidra til økt deltakelse og aktivitet og ser at dette er spesielt utfordrende for enkelte sårbare grupper med de restriksjoner Korona-pandemien gir. Siden er tenkt som en kreativ ide- og kunnskapsbank for lærere, helsepersonell, støttekontakter, kommuner, foreldre og barn og unge. 
Barne- og familieministeren har sendt oss en hilden på facebokkgruppen. 
 
To jenter med ryggen til som går ned langs en vei

Avlastning i kommunene under korona-pandemien

31. mars 2020

I alle landets kommuner er det personer som trenger avlastning. Under korona-pandemien utfordres kommunene. Plikten til å tilby ulike avlastningstiltak utfordres. Det blir viktig å bruke kreativitet, gi tips og råd til hverandre. Vi har tatt kontakt med ansatte i fem kommuner for å høre hvordan de jobber nå.

Raja

Hilsen fra Kultur-og likestillingsminister Abid Q Raja

29. mars 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å bidra til økt deltakelse og aktivitet og ser at dette er spesielt utfordrende for enkelte sårbare grupper med de restriksjoner Korona-pandemien gir. Siden er tenkt som en kreativ ide- og kunnskapsbank for lærere, helsepersonell, støttekontakter, kommuner, foreldre og barn og unge. 
Kultur - og likestillingsminister Abid Q Raja har sendt oss en hilden på facebokkgruppen. 

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

25. mars 2020

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

aktivitet og deltakelse

Korona-pandemien: Facebook-gruppen Aktivitet og deltakelse

Trenger du eller har du gode aktivitets tips for kroppsøving  eller fritid? Er du kroppsøvingslærer, aktivitetskontakt eller støttekontakt, eller har en funksjonsnedssettelse selv? Kompetansetjenesten har opprettet en Facebookgruppe hvor gode tips og ideer til aktivitet kan deles. 

Ingressbilde til NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Tilrettelegging av fritid

11. februar 2020

Autisme- og touretteutvalget overleverte 6 februar en NOU hvor fritiden til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourette syndrom har fått bred oppmerksomhet. Utvalget foreslår at det opprettes en ordning med øremerkede midler for kommunene for å sikre at målgruppene kan delta i ulike fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

07. februar 2020

Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

Autisme og touretteutvalget sin logo

Bent Høie tar imot Autisme- og touretteutvalgets rapport 6. februar

05. februar 2020

Torsdag 6. februar tok helse- og omsorgsminister Bent Høie mot Autisme- og touretteutvalgets NOU. Autisme- og touretteutvalget la fram sin utredning om tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. Utvalget har gjennomgått og vurdert dagens situasjon for personer med disse diagnosene og sett på hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv.

Ingressbilde til rapport Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

​Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

30. januar 2020

Hvilken rolle har kommuner og fylkeskommuner med å tilrettelegge for lokal frivillighet: Dette er et av spørsmålene som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsøker å gi svar på i en ny forskningsrapport.

Ingressbilde til brosjyren Ingen aldersgrense

Ingen aldersgrense

28. januar 2020

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet et hefte med gode eksempler på universell utforming. Her presenteres flere tiltak fra kommuner og fylkeskommuner som har det til felles at de bidrar til å legge forholdene til rette for gode lokalsamfunn hvor alle kan delta.

Foto Midas Hofstra fra Unsplash

Helt innafor og sammen med andre

15. januar 2020

Et innovasjonsprosjekt som skal bygge opp kompetanse og bedre samarbeidet mellom brukere, frivillige og kommunen for å styrke støttekontakttjenesten. Målet er at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal ha likeverdige muligheter for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Bilde av en glad jente som holder sine åpne malte hender opp foran seg

Støttekontakttjenesten i endring

06. januar 2020

Støttekontakt er en omfattende lovpålagt tjeneste i kommunene. Antall vedtak øker årlig. Stadig flere voksne gis et vedtak, mens det er en liten nedgang i bruk av tjenesten overfor unge under 18 år. Hvordan kan vi forklare denne endringen?

Ingressbilde til rapporten Folkehøyskolen - et år for alle?

Folkehøyskolen – Et år for alle?

19. desember 2019

Hvilke folkehøyskoler er tilrettelagte og tilgjengelige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Dette er det vanskelig å få oversikt over og det finnes heller ingen studier av hvordan gruppen opplever tilbudet. Dette prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole.

Ingressbilde til handllingsplanen "Et samfunn for alle"

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025

04. desember 2019

Regjeringens mål er et samfunn for alle. Et samfunn der alle borgere har samme muligheter til å ta utdanning, delta i arbeidslivet på like vilkår, få gode helsetjenester og selv velge hva de vil gjøre på fritida. Det handler om å være medborger i et demokrati.

Ingressbilde til artikkel om Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse

Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse

28. november 2019

Personer med funksjonsnedsettelse har større risiko for generelle helseproblemer, lavere utdanning og inntekt, lavere deltagelse i sosialt liv og arbeidsliv m.m. Like fullt mangler mye faktakunnskap.

Ingressbilde til rapporten Hvor skal man begynne?

Hvor skal man begynne?

26. november 2019

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse og Omsorgsdirektoratet (HOD), gjort en enkel kunnskapsbasert behovskartlegging som sammenfatter tjenesteutfordringer som barn og unge, og deres familier, som har behov for sammensatte og koordinerte tjenester, har i kontakt med offentlige tjenester.

Ingressbilde til artikkel om Stortingsmelding nr. 6 Tett på –Tidlig innsats

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

25. november 2019

Fredag 8. november la statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fram stortingsmeldingen Tett på –Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Bilde av glade ungdommer som feirer

Barnekonvensjonen fyller 30 år

20. november 2019

20. november 2019 er det 30 år siden FNs barnekonvensjon ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling i New York. Gratulerer med dagen, verdens viktigste dokument!

Ingressbilde til artikkel om boka Rehabilitering ude

Uterehabilitering – noe for alle!

21. oktober 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse er bidragsyter i den nye danske boken; Rehabilitering ude – nye ressurser og perspektiver i rehabilitering.  Boken beskriver hvordan fagfolk kan bruke naturen i sitt arbeid og hvor mye naturen betyr for oss mennesker. 

Utdrag fra HYSJ-boka

HYSJ

16. oktober 2019

Med prosjektmidler fra Helsedirektoratet har Foreningen for muskelsyke (FFM) utarbeidet HYSJ-boka. Formålet var å finne måter å snakke sammen på, når noen lever med en nevromuskulær diagnose. 

Illustrasjonsbilde til Barnas ridderuke - en liten jente som går på ski

Barnas Ridderuke 2020

09. oktober 2019

Barnas Ridderuke (BRU) er en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom (10 - 16 år) med ulike funksjonsnedsettelser. Barnas Ridderuke arrangeres på Beitostølen i uke 3 hvert år. I 2020 er dette 12-18.januar. Merk at søknadsfrist for Barnas Ridderuke 2020 er fredag 29.november  2019.

Ingressbilde til rapport fra Redd Barna

Får alle barn og unge delta?

02. oktober 2019

Får alle barn og unge delta? Spørsmålet stilles av Redd Barna, som presenterer svaret i en ny og spennende rapport.

Silhuetter av seks ungdommer inni et stort rør

Ungdomskonferansen 2019

29. august 2019

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv? Da må du holde av datoen for årets ungdomskonferanse 28.-29. oktober!

Faksimile av forsiden til inkluderende idrettsliv konferansen 2019

Inkluderende idrettsliv konferansen : Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv?

27. august 2019

Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av mottoet til ICB «Styrke i samspel» har vi samlet ulike aktører som deler sine perspektiver og kunnskap om paraidrett og tilrettelegging.

Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

23. august 2019

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktiviteter blant unge som bor i inntektsfattige familier. Rambøll fikk oppgaven med å evaluere måloppnåelse og effekter med prosjektene.

Bilder av bøkene i bokserien vår

Når barna våre trenger hjelp

Når barna våre trenger hjelp gir praktisk informasjon om hjelpesystemet som foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelse og ansatte trenger for å kunne gi gode tilbud.

Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

15. august 2019

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og kompetansen i omsorgstjenesten. Bedre tilrettelegging av tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur og avlastning er et av områdene.

Illustrasjon av mange dører man kan velge mellom

Ny reform for barn og familier med behov for sammensatte tjenester

14. august 2019

Norge er et velferdssamfunn med gode ordninger for de som har behov for støtte og hjelp. Likevel opplever mange familier at de må kjempe mot systemet. Noen får ikke god nok hjelp. Andre føler seg som en byrde. Slik skal vi ikke ha det. I det norske samfunnet skal vi ha bruk for alle. Regjeringen har derfor startet arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen.

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

02. juli 2019

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derfor lest av alle som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Logoen til Frambu, kompetansesenter for sjeldne sykdommer

Frambu har fått nye nettsider!

01. juli 2019

Frambus nettsted frambu.no er blitt betydelig oppgradert denne våren. Det har blant annet blitt raskere å bruke, lettere å finne frem på og bedre tilrettelagt for bruk på mobil og nettbrett.

Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

04. juni 2019

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Gruppebilde av medlemmer fra Funkis Snowboardklubb

Det morsomste jeg vet – en kvalitativ studie

21. mai 2019

En forskningsartikkel om barn og deltakelse i tilpasset fysisk aktivitet, som viser hvordan barna tilegner seg ferdigheter i selvvalgte aktiviteter under rehabiliteringsopphold, som forsterker muligheten for deltakelse når de kommer hjem igjen.

bilde av ettertenksom ung gutt

Opne spørsmål gir meir sannferdige svar

15. mai 2019

Når barn får opne spørsmål i strukturerte samtalar, gir dei meir sannferdige svar enn når spørsmåla blir stilt på ein meir lukka måte. Det viser ei kunnskapsoppsummering frå Folkehelseinstituttet.

Ingressbilde til rapporten Å lære å svømme er mer enn å svømme

Å lære å svømme er mer enn å svømme

24. april 2019

I denne rapporten beskrives svømming som rehabiliteringstilbud for barn på Valnesfjord Helsesportssenter. Forfatteren beskriver hvordan man vektlegger trygghet i vann og barnets egen motivasjon. I tillegg presiserer hun konkrete metodiske tiltak og gir eksempler på fysiske, sosiale og psykiske ringvirkninger av aktivitetene.

Bilde av generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Rettferd for taperne og forsker Tonje Fyhn

Ønsker debatt om unge uføre uten stigmatisering

12. april 2019

Tallet på unge uføre er mer enn fordoblet siden årtusenskiftet, viser ny rapport. Men mediene overdramatiserer situasjonen, mener rapportforfatter Tonje Fyhn.

Logoen til Arbeids- og sosialdepartementet

Lengre avlastning og ferieavlastning – forslag på høring

03. april 2019

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 28. mars ut et forslag til endringer i avlasterforskriften på høring. Her gis det åpning for ferieavlastning i én uke sammenhengende.

Ingressbilde til artikkel om rundtomkring som viser Valnesfjord Helsesportssenter på vinterstid

Visualiseringsprosjektet «Rundtomkring» ved Valnesfjord Helsesportssenter

22. mars 2019

Verktøyet som vi har kalt «Rundtomkring» gjør det mulig å virtuelt innhente og dele informasjon, kunnskap og kompetanse.

Bilde av konferansesenteret på Musholm

Nordic Conference 2019 in Adapted Physical Activity

20. mars 2019

The Nordic Conference 2019 is a meeting place for professionals, scientists, students, athletes and volunteers from all Nordic countries dealing with Adapted Physical Activities.

Bilde av ivrige barn som trekker tau

Mestring

12-13. mars ble Aktiv Ung konferansen 2019 arrangert i Bergen. Konferansen var et samarbeid mellom Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Haugland Rehabiliteringssenter, Energisenteret for barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Ingressbilde til artikkel om rapporten The Rights of Persons with Disabilities

Funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge

19. februar 2019

En ny rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.

Bilde av Samenes flagg

Sámi álbmotbeaivi | Samenes nasjonaldag

06. februar 2019

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!


 

Lokal skoleutvikling

Hvorfor utvikler skoler seg så ulikt? Lokal skoleutvikling tar for seg dette spørsmålet og viser hvordan skolens lokalmiljø stedet der skolen er påvirker skolens utvikling.

Bilde av forsiden på nettstedet BUA.io

BUA – hva er det?

24. januar 2019

BUA er en ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å delta i lek, sport og friluftsliv. 

Konferansens flyer

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

07. januar 2019

Konferansen som arrangeres ved Universitetet i Agder 22. – 23. mai 2019, fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

12. desember 2018

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, men frivilligheten selv.

I anledning FN dagen 3. desember, to små gutter som sitter ved et bord og ler hjertelig til hverandre

3. desember - FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

03. desember 2018

3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

01. oktober 2018

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for personer med funksjonsnedsettelser.

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Helt innafor og sammen med andre

20. september 2018

Personer med ledsagerbehov er medborgere med rettigheter og plikter som andre. Det innebærer rettigheter til medvirkning i egne tjenestetilbud. På tross av økende vektlegging av brukermedvirkning erfarer personer med utviklingshemming fortsatt utfordringer med å bli tatt på alvor, lyttet til og være hovedaktør i eget liv.

Bilde av en jente med ryggen til

Koordinerende Enhet – kommunal kraft eller luftslott?

18. september 2018

Hva skal til for at Koordinerende Enhet  (KE) skal komme personer med funksjonsnedsettelser som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, til gode? Vi tok debatten!

Bilde fra treningsstudioet Studio 99 som viser treningsapparater

Treningssenter med utstyr tilpasset personer med funksjonsnedsettelser

13. september 2018

Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk flyttet sommeren 2018 inn i nye lokaler i bygg 99 på Aker helsearena, og fikk nytt navn. Treningslab Studio 99 er en moderne treningspoliklinikk, treningssenter og treningslab, i tilpassede lokaler for personer med funksjonsnedsettelser.

Bilde av Musikkgjengen i Lindås. Bildet er tatt av Monica Aastum

Retten til å medvirke til tjenester – hvor går grensen?

11. september 2018

I 10 år har fire-fem gutter i Lindås kommune deltatt i musikkgjengen hver mandag kveld. Både guttene og foreldrene er storfornøyd med tilbudet som gis etter vedtak om avlastning, noe som er en lovpålagt oppgave. Nå har kommunen gitt foreldre beskjed om at tilbudet skal legges ned. Hvordan er det mulig?

 

Ulikhet som skapende kraft

Elen Øyen trodde dansen ville bli altfor vanskelig og at hun nærmest skulle snu i døra. Tolv år senere er dans hennes store lidenskap, og Danselaboratoriet en kilde til integritet, trygghet og tilhørighet. – Ulikhet er en skapende kraft, sier Tone Pernille Østern.

 

Inkludering fra dag én

God og tidlig dialog med familien. Mest mulig åpenhet. Se forbi diagnosen og let etter muligheter. Det er rådene fra Solberg skole for best mulig inkludering. Sondre Støckert håper andre barn med funksjonsnedsettelse skal få de samme mulighetene som ham.

 

Valgte vi rett?

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser må ta en rekke valg. – Vi trenger noen å tenke høyt sammen med og støtte til å ta gode valg, sier Ragnar Skaug, pappa til Eimund (18) med psykisk utviklingshemming.

Ingressbilde til rapporten Kidza har rett

Kidza har rett!

30. august 2018

Norge må rapportere til FNs barnekomitè om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Barnas rapport "Kidza har rett! er utarbeidet av de unge selv som en skyggerapport. Den ble oversent til barnekomiteen i 2017.

Bilde av barneombud Inga Bejer Engh og "barneminister" Linda Hofstad Helleland

Utfordra barneministeren på fritidstilbod for barn og unge

24. august 2018

Onsdag denne veka kom barneminister Linda Hofstad Helleland for å helsa på det nye barneombodet Inga Bejer Engh.

Bilde av Dag Ofstad og Aase Refsnes

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

07. august 2018

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har mottatt en bevilgning på 550 000 fra Helesedirektoratet til å gjennomføre studietilbudet "Kultur, fritid og aktiv omsorg" i Nordland. Bevilgningen muliggjør studieoppstart høsten 2018.

Bilde av en benk der man bare ser beina til et barn

"Den store ekskluderingen skjer i det lille"

23. juli 2018

Når barn skal velge hva det skal bruke fritiden på, skal det ikke være trappetrinn som avgjør valget.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.

Bilde av Reidar Säfvenbom

Ikke så inkluderende som vi tror

- Kroppsøvingsfaget er til for de som driver organisert idrett på fritiden, og er slett ikke et inkluderende fag. Idrettslagene er heller ikke så inkluderende som den offisielle historien vil ha oss til å tro. Vi må tenke nytt og slippe flere til.

Bilde av Jorunn Midtsundstad (foto: Hanne Løkås Veigård)

De viktige forventningene

- Vi utvikler oss i møtet med omgivelsenes forventninger. Å senke forventningene til barn med funksjonsnedsettelser er å ta fra dem muligheter. Alle trenger forventninger å strekke seg mot.

Plakat til konferanse om uterehabilitering 2018

Nasjonal konferanse om UTErehabilitering

11. juni 2018

Den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering vil i år arrangeres ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland, 13.-14.sept. 2018.
 

Jente på en benk med datamaskin i fanget.

Flere arbeidsgiverkontakter i NAV

23. mai 2018

Satsingen er en viktig del av inkluderingsdugnaden som ble varslet i Jeløy-erklæringen. Dugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en i arbeid.

Bilde av Karl-Johan Sørensen Ellefsen

Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

04. mai 2018

Institutt for vernepleie ved UiT har gjennomført den første kartleggingsstudien i Norge hvor personer med en utviklingshemming selv har fått mulighet til å svare på spørsmål som har betydning i deres hverdag.

Ingressbilde til Idéheftet Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Aktiv deltakelse - praktiske erfaringer fra Danmark

03. mai 2018

Socialstyrelsen i Danmark har utarbeidet et idéhefte som viser tretti eksempler på hvordan en kan støtte personer med en funksjonsnedsettelse til økt deltakelse i samfunnet.

En mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Funksjonshemmede i jobb?

12. april 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Barn på skoleplass

Vil fjerne lovfestet rett til spesialundervisning

06. april 2018

Ekspertutvalg kommer med kontroversielt forslag som møter kritikk fra flere hold. Les et utvalg av reaksjonene nedenfor.

Illustrasjonsbilde av ung mann som holder hendene mot hodet, liggende på en seng

Språkhjelp til universell utforming av nettsider

05. april 2018

KS har laget en egen veileder for klart språk. Veilederen viser hvordan språk kan tilpasses innhold på nettsidene – slik at alle lesere får klar informasjon.

Bilde av to små gutter som ser på hverandre og ler

"Inkluderende fellesskap for barn og unge"

04. april 2018

Onsdag 4. april fikk kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner overlevert en rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole.

Ingressbilde til Barneombudets dag

"Vi må snakke sammen" – om vold og seksuelle krenkelser mot barn

15. mars 2018

6. mars 2018 inviterte Barneombudet og OsloMet til «Barneombudets dag» for femte gang.  Dagen er et arrangement for alle som jobber, eller skal jobbe, med barn og unge, og alle andre som er opptatt av barns rettigheter.

Bilde av en hånd som holder en mobiltelefon over en åpen laptop

Nå er det på tide med flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb

19. februar 2018

På tross av tiltak som IA-avtalen fra 2001, rundhåndet bruk av penger på stønader og tiltak, lovforbud mot diskriminering i arbeidslivet, og ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013, er graden av yrkesdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt alt for lav.

Bilde av en jente som sitter ved en PC med mobil i hånden

Hvordan å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom?

15. februar 2018

Helsedirektoratet jobbet i 2018 med prosjektet DIGI-UNG, som handler om å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom. Som en del av prosjektet ble det utarbeidet en liten spørreundersøkelse rettet mot ungdom i alderen 13 til 20 år. Her ble ungdommer gitt en unik mulighet til å bruke sin viktige ungdomssstemme til å påvirke hvordan morgendagens digitale helsetjenestetilbud skal være!

Bilder av tre gutter med ryggsekker, klare til å gå på tur

Temadag: Aktiv fritid for alle

14. februar 2018

Da er det tid for den årlige temadagen i nettverket Aktiv fritid for alle. Det finner sted i Hellerup, Danmark, den 19. april 2018.

Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.

Autisme og gym

Gutt på 14 år som har en mild grad av autisme. Han strever med å klare å delta i gymtimer sammen med hele klassen fordi det blir mye regler og støy, og han klarer ikke følge med på alt.

Bilde av et foreldrepar kledd i sykehusklær som ser ned på noen som er utenfor bildet, kanskje et barn i en sykehusseng

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

25. januar 2018

Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Denne nettsiden er til støtte for fagpersoner og foreldrerepresentanter som ønsker å få mer informasjon om eller tilby Starthjelp.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre - Tilrettelagte fritidstjenester i endring

11. januar 2018

15. januar inviterte Fagbokforlaget til lansering av den nye boka Fritid sammen med andre, på Askøy bibliotek.

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

10. januar 2018

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målene som ble satt for satsningen er innfridd, men behov og endringer innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjør at arbeidet videreføres som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilder av fargerik vimpelrekke

Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne – er det mulig å få til?

18. desember 2017

Skole er avgjørende for utvikling og deltakelse i oppveksten og senere arbeidsliv. Vi vet at mange unge funksjonshemmede ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet? Hva er de gode løsningene for å få til faglig og sosial inkludering i skolen?

Ingressbilde til veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

05. desember 2017

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Mann som sitter i et mørkt rom foran et vindu

Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet

05. desember 2017

Bare 40 prosent av unge funksjonshemmede er stort sett fornøyde med livet og synest det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen.

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

04. desember 2017

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Ingressbilde til rapport om levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.

15. november 2017

Ny forskningsrapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Nordens Velferdssenter (NVC)

Ung jente som holder en bamse opp i lufta

En voldsfri barndom

09. november 2017

Hovedprosjektet til Barneombudet i 2018 og 2019 er å jobbe for at barn skal sikres en voldsfri barndom.

Ung mann i rullestol

Ta med brukerne og kartlegg deres ressurser og muligheter til å mestre egen hverdag, før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne!

19. oktober 2017

Helse- og omsorgsdepartementet la 24. juli 2017 frem et rundskriv «Om å utrede potensialet for rehabilitering».

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Idrett for alle….eller??? – Om inkludering i Norsk idrett

12. oktober 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017.

 

Bilde av en jente som holder en død blomst

Brukermedvirkning gir best tjenester til utsatte barn og unge

27. september 2017

SINTEF Helse har kommet med en rapport hvor de har sett på suksesskriterier og barrierer på veien mot mer helhetlig tjenestetilbud. Rapporten har fått tittelen Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge.

Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

Med rett til å bli hørt

26. september 2017

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016. 26. september 2017 ble denne supplert med tre rapporter: fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en helt egen rapport fra barn og unge selv.

Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

06. september 2017

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Bilde fra Århus i Danmark

Seminar "Uderehabilitering - et fagligt indspark"

23. august 2017

RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter inviterte til seminar om uterehabilitering i Århus i Danmark. Det ble en dag med faglige innspark, som merker opp banen for uterehabilitering, og samlet fagpersoner med interesse for utendørs rehabilitering.

Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

12. juli 2017

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering

03. juli 2017

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering 2017 fant sted 26.oktober på Gardermoen.

Illustrasjon av figurer i ring rundt lyspære

Ulikheter gir muligheter

03. juli 2017

Forprosjektet Ulikheter gir muligheter er ferdigstilt. Forprosjektet har vært delfinansiert av Helse Nord RHF sine øremerkede midler til Nasjonale tjenester. Oppdraget var å utvikle et hovedprosjekt i den hensikt å styrke samhandling mellom pasienten, hans/hennes lokale nettverk, kommunen og spesialisthelsetjenesten før, under og etter habiliterings- og rehabiliteringsopphold.

Illustrasjon av person i sykeseng

Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning

29. juni 2017

Brukermedvirkning i forskning er et tema med økende aktualitet både internasjonalt og her i landet.

Ingressbilde til rapporten deltakelse og mangfold

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

19. juni 2017

Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny strategiplan, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Ingress_funkipedia

funkipedia.no

08. juni 2017

I 2016 startet vi arbeidet med å prøve å realisere en idé: Funkipedia.no. Tanken var at funkipedia.no skulle bli en kunnskaps- og erfaringsdatabase, bygget på bidragsyternes personlige erfaringer, etter samme modell som Wikipedia.

Kveldsbilde av Royal Garden Hotell i Trondheim

Aktivitet, mestring og deltakelse

I 2017 arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin årlige, nasjonale konferanse i Trondheim, fra 31. mai til 1. juni.

Jon Henrik Larsen og Erna Solberg under åpningen av MIKI senteret i Sjøvegan

Kompetansetjenestens ambassadør Jon Henrik Larsen med egen synlighetsbedrift

22. mai 2017

18. mai åpnet statsminister Erna Solberg MIKI-senteret på Sjøvegan - en synlighetsbedrift! På Sjøvegan var det det stelt i stand til folkefest.

Bufdir logo

Nye nettsteder fra Bufdir

08. mai 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet står bak bak mange nyttige nettsteder.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Aktiv omsorg

Aktiv omsorg

Aktiv omsorg er et satsingsområde for omsorgssektoren. En aktiv omsorg innebærer økt satsing på kultur og fritidsaktiviteter, hverdagsrehabilitering og på aktiv mobilisering av sosiale nettverk.

bilde av ettertenksom ung gutt

Oppvekstkonferansen 2017: Parallellsamfunnet - er det oss?

31. mars 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterte til konferanse om oppvekst i Norge med vekt på utenforskap og marginalisering.

Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

31. mars 2017

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter har de? Disse spørsmålene diskuteres i Oppvekstrapporten 2017, som ble lansert 30. mars på Bufdirs Oppvekstkonferanse 2017.

Omslaget til Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

16. mars 2017

Opptrappingsplanen retter seg i hovedsak mot brukere med funksjonsnedsettelser, og peker på hovedutfordringene på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.

Bilde av fruktfat

Perspektiver på brukermedvirkning ved tildeling og bruk av aktivitetshjelpemider

02. mars 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til frokostmøte, mandag 24. april 2017, på Litteraturhuset i Oslo.

Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

13. januar 2017

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende.

Bilde av blyantspisser i mange farger

Oppfølging av frivillighetserklæringen

12. desember 2016

Mandag 5.desember 2016 hadde kulturminister Linda Hofstad Helleland invitert KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge, til det årlige kontaktmøtet for å følge opp regjeringens frivillighetserklæring.

Forsiden til rapporten Det handler om samhandling

Lav, tilfeldig og personavhengig kunnskap og kompetanse?

30. november 2016

«Det handler om samhandling! Kartlegging av kompetanse og tilbud om aktivitet og deltakelse innen habilitering for barn og unge i kommuner og i spesialisthelsetjenesten». Rapport utført av Nordlandsforskning 2015

Bilde av kaffe og rundstykker

Inkludering / aktivisering i skolen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. november 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til frokostmøte, torsdag 1. desember 2016.

Anders Midtsundstad mottar SOR-prisen 2016

SOR-prisen 2016 til Anders Midtsundstad!

01. november 2016

Stiftelsen SORs fag- og forskningsfond har som formål å støtte fagutvikling og forskning som kan tjene til større forståelse av utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling, opplæring og aktiv deltakelse i hverdagen. Fondet deler ut SOR-pris – en stimuleringspris til personer som over tid har sett betydningen av å styrke livskvaliteten for utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne. Anders Midtsundstad ble den verdige mottaker av prisen i 2016!

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

"La kronisk syke barn slippe kopping!"

18. oktober 2016

Norsk Barnelegeforening ber alternative behandlere bruke fornuft – og ikke belaste kronisk syke barn med smertefulle uvitenskapelige metoder.

Ingressbilde til artikkel om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

27. september 2016

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv finne ut av hvordan de skal skaffe seg hjelp, noe som kan føre til en skjevfordeling av hjelpen.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulike livsarenaene.

Ingressbilde til brosjyren, Alle barn har rett til en god oppvekst

"Alle barn har rett til en god oppvekst"

09. september 2016

Bufdir har laget brosjyrer om tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier som har barn med funksjonsnedsettelser.

Bilde av Sondre med CP som er kommet til topps ved hjelp av klassekamerater og dedikerte lærere

Klassen tok Sondre til topps i rullestol

08. september 2016

Ved hjelp av en spesialstol, en entusiastisk lærer og 21 viljesterke klassekamerater fikk Sondre Støckert (13) toppturen han hadde drømt om.

Omslagsbilde til boka Sett, hørt og forstått?

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

25. august 2016

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge tilknyttet Nord universitet, og Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning. Boka har sitt utspring i forskningsgruppa «unge i risiko» ved Nord universitet, og et langvarig samarbeid mellom universitetet og Nordlandsforskning.

Omslaget til magasinet Familieveiviser

Familieveiviser - For barn, unge og deres familier

22. august 2016

Da Prosjekt Familieveiviser (2008–2010) ble avsluttet ga Helsedirektoratet ut et magasin som sammenfatter og formidler erfaringene fra de åtte delprosjektene.

Illustrasjon som viser ulike former for frivillig arbeid

Rekruttering til frivillighet

19. august 2016

Frivillig.no er er portal for å knytte frivillige lag og foreninger sammen med frivillige bidragsytere, gjennom reelle gjøremål og spesifikke oppdrag.

Tegning av person som sitter ved et skrivebord

Hva er din erfaring med folkehøyskoler?

19. august 2016

Unge funksjonshemmede inviterte i 2016 medlemsorganisasjonene sine til å delta i en undersøkelse om tilgjengelighet til, og tilrettelegging av, folkehøyskoler.

Ingressbilde til artikkel om Masteroppgaven Stigmateori i praksis

Stigmateori i praksis

09. august 2016

I november 2015 leverte Sofie Paulsen sin Masteroppgave i sosiologi, "Stigmateori i praksis – En kvalitativ studie av foreldres refleksjoner og tanker om sine fysisk funksjonshemmede barn".

Illustrasjon til sak om ungdomshelse. Jente foran gul vegg.

"Vi føler oss oversett i vår egen strategi"

05. juli 2016

Leder i Unge Funksjonshemmede, Camilla Lyngen, og leder i Barnesykepleieforbundet, Kirsti Haugstad, skriver i en kronikk i Aftenposten 2. juli 2016, at de føler seg oversett i sin egen strategi, «Ungdomshelsestrategien».

Ingressbilde til artikkel om Masteroppgaven At nå nye højder

At nå nye højder

29. juni 2016

Lene Fisker Brogaard har skrevet sin masteroppgave i spesialpedagogikk med tittelen "At nå nye højder – Deltagelse på Arctivity. Hvordan risikosportaktiviteter bidrager til mestring og mening hos mennesker med fysiske funktionsnedsættelser."

Bilde av en voksen mann og en ung gutt med Down syndrom som ser på hverandre og smiler bredt

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten - Høring

28. juni 2016

Høring om Helsedirektoratets arbeid med veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten er ute nå.

Tegninger fra omslaget til Regjeringens strategi for ungdomshelse

Ungdomshelsestrategien

15. juni 2016

Norges første ungdomshelsestrategi har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv departementer står bak strategien.

Ingress_inkluderende_kroppsoeving

Inkluderende kroppsøving

15. juni 2016

Med denne boka ønsker forfatterne å bidra til at fremtidens kroppsøvingslærere skal kunne reflektere over og analysere sin egen undervisningspraksis med sikte på å skape rom for inkludering, slik at alle elever får erfare utfordringer og læring ut ifra sine forutsetninger.

Ingressbilde til artikkel om relansering av aktivung.no

aktivung.no - ny og bedre

14. juni 2016

Den 15. juni relanserte, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, sitt nettsted aktivung.no.

Arctivity 2015. Bilde av klatrer med benprotese

Arctivity

14. juni 2016

Arctivity er et landsdekkende barmarkstilbud som vil fremme like muligheter for deltakelse i idretts- og friluftsaktiviteter. Målgruppe er personer over 16 år med fysiske funksjonsnedsettelser.

Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges liv

Store sosiale forskjeller blant unge

14. juni 2016

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruker mest tid på ulike skjermbaserte aktiviteter.

Ingressbilde Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

14. juni 2016

Den 7. mai gikk en tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Bilde av barn som er med på tautrekkingskonkurranse

Statusrapport forprosjektet Ulikheter gir muligheter

02. juni 2016

Forprosjektet Ulikheter gir muligheter handler om å øke aktivitet og deltakelse for barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelse gjennom å finne gode modeller for samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Forprosjektet skal ende opp i en søknad om et hovedprosjekt, hvor modellene skal prøves ut. Målgruppen er barn, unge og unge voksne som er tilknyttet habiliteringstjenesten og/eller har opphold ved rehabiliteringssenter.

Bilde av omslaget til Aktiv Ung konferansemagasin 2016

Nytt konferansemagasin!

26. april 2016

Årets utgave av konferansemagasinet "Aktiv Ung" har tittelen "Utstyrt for fremtiden?". 

 

Ny veileder Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

02. oktober 2015

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.

 

Ellen Berg Svendby «Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn»

08. juli 2015

"Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn": En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning). Avhandling (doktorgrad) av Ellen Berg Svendby - Norges idrettshøgskole, 2013

Bilde av Svein Bergem

PhD ved Aktiv Ung

09. juni 2015

Svein Bergem skal fremover jobbe med en PhD på tema "Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og sosial deltagelse"

Illustrasjon med fargeglade barn

Prosjekt ”Ulikheter gir muligheter”

09. juni 2015

Helse Nord innvilger 250000.- til forprosjektet ”Ulikheter gir muligheter”.

 

Arild - "The Red Dancer"

26. april 2015

Tok Nordland UKM fylkesmønstring (Ungdommens Kulturmønstring) med storm!

 

Ungdom med sjelden diagnose?

07. april 2015

Delta i Unge funksjonshemmedes prosjekt om ungdom med sjeldne diagnoser!

 

Kurs i Drop-In i Elverum kommune

20. mars 2015

Elverum kommune holdt 18.-19. mars, 2015, Drop-In-kurs for de som jobber med barn og ungdom i kommunen.

 

Ambassadørene våre!

18. mars 2015

Med et korps av ambassadører vil Aktiv Ung sette unge med funksjonsnedsettelse på dagsorden. De fire første ble utnevnt på konferansen “Ulikhet gir mulighet” i desember 2015.

 

Nasjonalt råd for fysisk aktivitet

17. mars 2015

Seniorrådgiver Jakob Djupvik ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er representert i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet.

 

Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

09. mars 2015

Professor Jan Tøssebro har fulgt familier til barn med funksjonshemming fra barna var små og fram til overgang til voksen alder. I åtte korte filmer, sortert på tema, deler han mange av sine interessante funn.

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Forskningsprosjekt Inkludering i kroppsøvingsfaget

06. mars 2015


Terese Wilhelmsen og Marit Sørensen ved Norges Idrettshøgskole (nih) var ansvarlig for et forskningsprosjektet "Inkludering i Kroppsøvingsfaget".

 

Gode råd om hørsel i skolen

06. mars 2015

I filmen ”Glem det! – En film om å være hørselshemmet i videregående skole” forteller Camilla om hvordan det er å ikke høre når hun sitter i klasserommet.

 

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten på trappene!

05. mars 2015

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er med i Helsedirektoratets ressursgruppe for ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

 

”Likeverdige helsetjenester i samiskspråklige kommuner”

04. mars 2015

Prosjektet vil også gi noen pekepinner på helsetjenesten til barn og unge med funksjonsnedsettelse i samiskspråklige kommuner.

 

Gratis temakvelder for støttekontakter og besøkshjem i Stavanger kommune

03. mars 2015

Stavanger kommune arrangerer hver vår gratis temakvelder for støttekontakter og besøkshjem i kommunen. Det er populært å delta på temakveldene, og de ansatte gleder seg alltid til oppgaven!

Logoen til Funkis Snowboardklubb

Funkis Snowboardklubb

06. februar 2015

Klubben ble startet vinteren 2012 på Tryvann i Oslo. Hovedmålet er å øke rekrutteringen, integreringen og tilretteleggingen av snowboard landet rundt.

 

Videreutdanning for tilretteleggere

27. oktober 2014

Arbeider du med å tilrettelegge fritid for andre? Da er kanskje denne etterutdanningen noe for deg: "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige". Studiestart i Oslo og Bergen på nyåret.

 

Ny bok om Asperger

27. oktober 2014

Snart kommer Gustav Kois tredje bok om Asperger syndrom/autismespekterforstyrrelser. 64-åringen fra Arendal fikk selv diagnosen i 2009. – Jeg håper bøkene mine skal gi folk et mer nyansert syn på Asperger, sier han.

 

Grenseløse idrettsdager 2014

01. oktober 2014

Fra 2. oktober til 26. november arrangeres det "Grenseløse idrettsdager" på 15 forskjellige steder i landet. Her får funksjonshemmede får sjansen til å prøve ut en rekke idretter.

 

Idrett for funksjonshemmede

30. september 2014

31. oktober og 1. november 2014 kan du delta på konferansen "Idrett for funksjonshemmede" i Trondheim.

 

Utvikler apper for barn som trenger ekstra støtte

27. august 2014

Tromsøfirmaet Superplus utvikler apper som skal være til hjelp for barn med behov for ekstra støtte i hverdagen. Ideen kom fra gründerne Katrine Gulstad Pedersen og Roald Øien. Øien er selv far til åtte år gamle Madelen, som har autisme.

Logo Funkis 2014 og Nordland fylkeskommune

Bli med på #funkis2014

19. august 2014

Er du ung, funksjonshemmet og vil være med og påvirke samfunnet? #funkis2014 er en unik mulighet for faglig og sosialt påfyll! Dette er en nasjonal konferanse med et sterkt program. Det er fortsatt ledige plasser, men nå er påmeldingsfristen rett rundt hjørnet.

 

Vil inspirere ungdom til å delta mer

19. august 2014

#funkis2014. Det er navnet på en inspirasjonskonferanse for ungdom med funksjonsnedsettelser. Konferansen arrangeres på Valnesfjord Helsesportssenter 5. til 7. september. Den retter seg mot ungdom fra hele landet, og byr på både inspirerende påfyll og fysisk utfoldelse.

 

Inspirasjonsfilm om naturopplevelser

11. august 2014

1. september går startskuddet for det danske prosjektet «Vinden i ryggen». Sju personer med ulike funksjonsnedsettelser skal gjennom friluftsaktiviteter og leirliv teste egne krefter og finne løsninger på de utfordringene som oppstår. Det lages dokumentarfilm fra prosjektet.

 

Nettverksansvar til Aktiv Ung!

23. juni 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser vertsskap for Nasjonalt forskningsnettverk innen habilitering.

 

Glem det!

12. mai 2014

I ungdomsårene er det viktigere enn noensinne at kommunikasjonen flyter lett og uanstrengt. Mange hørselshemmede elever i videregående strever med å få omgivelsene til å ta hensyn til at de hører dårlig. Det er lett å bli utenfor.

 

E-læring om hjelp hjemme

09. mai 2014

Prosjektet «Mitt hjem – Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. E-læringsprogrammet omfatter seks filmer og et arbeidshefte.

 

Gladhistorie vekker oppsikt

04. april 2014

En jente med Williams’ syndrom har hatt en så oppsiktsvekkende god utvikling at Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser nå ønsker samarbeid med Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger for å studere tilfellet nærmere.

 

Bokserie fra Aktiv Ung

03. april 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ble opprettet i 2012, ut fra en erkjennelse av dette er et kunnskapssvakt område. Særlig er det mangelfull kunnskap om hvilken effekt fysisk aktivitet kan ha for denne gruppens generelle aktivitet og deltakelse.

 

Bedre gym for barn med ADHD og autisme

21. mars 2014

Mer fysisk aktivitet og flere gymtimer i skolen er et mål. For barn med ADHD og autisme er gymtimene ofte en stor utfordring. Boken «Idræt flytter grænser» gir gode råd om hvordan idrettsaktivitet best tilrettelegges også for disse barna.

 

Dag Ofstad til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

11. februar 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har fått ny sjef.

 

Den ubrukte arbeidsstyrken

05. desember 2013

"At så mange funksjonshemmede ikke er i jobb, er totalt meningsløst samfunnsøkonomisk" - Victor Norman

 

ExtraStiftelsen gir midler til AktivApp

29. november 2013

Norges Handikapforbund, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Whitefox med spenstig appsatsing.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser søker ny leder

28. oktober 2013

Trond Bliksvær, som til nå har vært leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har funnet at tiden er inne for å gå tilbake til tilværelsen som forsker ved Nordlandsforskning.