Bilde av Ellen Aspelund

Fritid for alle-prisen 2021

Forlagsredaktør Ellen Aspelund i Fagbokforlaget fikk Fritid for alle-prisen 2021

22. november 2021

Forlagsredaktør Ellen Aspelund i Fagbokforlaget fikk Fritid for alle – prisen for sin oppfølgning av bokserien Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter.

Bilde av plakat med Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonens fødselsdag 20. november

20. november 2021

Conventions on the Rights of the Child ble vedtatt 20. november i 1989. Barnekonvensjonen, som vi kaller den på norsk, ble ratifisert av Norge i januar 1991.

Bilde av Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm

Fritid for alle-prisen 2021

19. november 2021

Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm fikk Fritid for alle-prisen i Alta for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av Per-Einar Johannessen /fv.) og Svein Bergem

Paraidrettssenteret i Trøndelag

19. november 2021

I februar 2022 vil Trøndelag idrettskrets åpne Norges første Paraidrettssenter. Senteret skal ha tilholdssted i den nye Ranheim Aktivitetshall i Trondheim som bygges av Ranheim IL.

Rullestolbasket

Samarbeidsavtale mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) og Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT)

19. november 2021

Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT) har inngått avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). Avtalen omfatter kompetanseutvikling og samarbeid rundt forsknings- og utviklingsarbeid, samt informasjonsdeling.

Skjermbilde fra film om aktivitetshjelpemidler

Film om aktivitetshjelpemidler

17. november 2021

Hjelpemiddelsentralen i Nordland har i samarbeid med Valnesfjord helsesportsenter utarbeidet en informasjonsfilm som bygger på webinarer de har arrangert for fagpersoner i kommunene.

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

08. november 2021

Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne! Årets tema er konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og artikkel 24 som handler om utdanning.

Gruppebilde av deltakere på dagseminar

"Aktive sammen", dagsseminar i Rogaland

08. november 2021

Dagsseminar Aktive Sammen ble gjennomført av Frivillig Rogaland, det Regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Rogaland, KS Rogaland, Eldrerådet i Rogaland og Norges Frivilligsentraler.

Jente som holder fram sine malte hender som en vifte

UngSOR-konferansen

08. november 2021

1.- 2. februar 2022 avholder SOR sin første UngSOR-konferanse i Oslo.

Bilde av Ellen Margrete Graarud

Fritid for alle – prisen 2021

Ellen Margrete Graarud fikk Fritid for alle-prisen på Lillestrøm rådhus

01. november 2021

Ellen Margrete Graarud var invitert til et planleggingsmøte. Overraskelsen var derfor stor når møtet med kollegaer startet med prisutdelingen.

Ingressbilde til artikkel om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Viser utsnitt av omslagsbildet til rapporten.

Rapport fra Riksrevisjonen

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

12. oktober 2021

Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov. Riksrevisjonens undersøkelse viser at familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

06. oktober 2021

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.

Bilde av Kristin Soldal

Fritid for alle – prisen 2021

Kristin Andresen Soldal fikk tildelt Fritid for alle-prisen i Bergen ved Høgskulen på Vestlandet

28. september 2021

Kristin Andresen Soldal fikk 28. september, Fritid for alle-prisen for sin innsats med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten nasjonalt.

Bilde av Line Merethe Løberg

Fritid for alle – prisen 2021

Line Merethe Løberg fikk Fritid for alle-prisen

21. september 2021

Line Merethe Løberg fikk i dag prisen på Valnesfjord helsesportsenter for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som ansatt i spesialisthelsetjenesten.

Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

25. august 2021

Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Bilde av Solvor Sandmark

Fritid for alle – prisen 2021

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle-prisen

20. august 2021

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle – prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i Gjøvik kommune og for sitt engasjement for å styrke fagfeltet regionalt og nasjonalt.

Ingressbilde til artikkel om Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Handlingsplan

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

18. august 2021

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder.

Et barn leker med geometriske former i et stativ. Foto

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2021

10. august 2021

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med programkomiteen for Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bergen og nasjonal forskningskonferanse innen habilitering.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden fritid123.no

Skulle du ønske din kommune hadde sin egen fritid123.no?

09. august 2021

Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. De utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i tett samarbeid med innbyggerne. 

Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Aktive sammen - metode for å få barn og unge i aktivitet

22. juni 2021

Norges Frivilligsentraler (NFS) har fått tildelt midler fra BufDir på Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, til et prosjekt som skal pågå i ett år.

Bilde av Svein Einarsbøl

Fritid for alle – prisen 2021

Svein Einarsbøl fikk Fritid for alle-prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i spesialisthelsetjenesten, kommunen og som frivillig i idretten

21. juni 2021

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre 10 personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev 2-2021

2-2021 Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

18. juni 2021

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Foto av rapporten Å eie sin egen historie som ligger oppslått på et bord

Å eie sin egen historie

15. juni 2021

Hvem ville du skulle fortalt din historie?

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Gode overganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. juni 2021

Barn og unge opplever ofte unødvendige hindringer i utdanningsløpet sitt grunnet manglende tilrettelegging. De går fra barnehage til barneskole, ungdomsskole og videre på videregående skole, lærlingeplass og eventuelt til høyere utdanning. Hjelpemidler og tilrettelegging må være på plass til barnet/ungdommen kommer til ny skole/utdanningsted eller arealer.

Bilde av Trond Bliksvær

Fritid for alle – prisen 2021

Forsker og professor Trond Bliksvær tildeles Fritid for alle-prisen, for sin innsats på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

14. juni 2021

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre 10 personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Ingressbilde til artikkel om ny nasjonal veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Ny nasjonal veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

09. juni 2021

Helsedirektoratet har lansert veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Her beskrives god praksis på områder som individuell tilrettelegging, livsoverganger, habilitering, helseoppfølging, og samarbeid med pårørende og verge.

Ingressbilde til artikkel om veilederen Universell utforming i planlegging

Veileder i universell utforming

02. juni 2021

Universell utforming er viktig for å bidra til gode liv for alle og et samfunn som er tilgjengelig for alle.

SMM_logo

Stiftelsen Sophies Minde utlyser midler til utvikling 2021

02. juni 2021

​Stiftelsen Sophies Mindes (SSM) formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Logoen til Helsedirektoratet

Nye tilskuddsordninger for tiltak rettet mot psykisk helse for unge og eldre

25. mai 2021

I kjølvannet av Kjøsutvalgets rapport er det i revidert nasjonalbudsjett foreslått tre midlertidige tilskuddsordninger som skal stimulere til strakstiltak innen psykisk helse- og rusarbeid for unge og eldre.

Bilde av Svein Bergem

Ny doktorgrad – Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

14. mai 2021

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 7. mai 2021 disputerte han for ph.d. i studier av profesjonspraksis. Ph.d.-prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.​​

Bilde av glade barn med sykler utenfor BUA Ringsaker

BUA bidrar til at flere får deltatt på fritidsaktiviteter

14. mai 2021

Ny stor undersøkelse viser at BUA bidrar til at flere får deltatt på fritidsaktiviteter og flere har fått muligheten til å teste nye aktiviteter.

Ingressbilde til artikkel om Fritid for alle uten fordommer

Fritid for alle – uten fordommer

04. mai 2021

Redd Barna har lansert rapporten "Fritid for alle - uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser".

Ingressbilde til artikkel om Svein Bergems doktorgradsdisputas. Bildet viser Svein Bergem.

Disputas - Svein Bergem

27. april 2021

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Han disputerer for ph.d. i studier av profesjonspraksis 7. mai 2021. Ph.d.-prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.​​

ssm

Stiftelsen Sophies Minde

22. april 2021

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Bilde av May Cecilie Lossius

Fritid for alle – prisen 2021

May Cecilie Lossius fikk den første prisen

20. april 2021

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Skjermbilde fra en illustrasjonsfilm om aktivitetshjelpemidler. Den viser en person i en type trehjulssykkel og en person på en sitteski.

Aktivitetshjelpemidler

Teknikkens muliggjører

20. april 2021

Valnesfjord Helsesportssenter har fått laget noen flotte filmer om viktigheten av deltakelse og aktivitetshjelpemidlers betydning for å kunne være aktiv, gjerne sammen med andre.

Det er fire elever i bildet. De sitter alle foran en felles pult. Og alle leser i bøker. Den første personen har kort hår. I håret sitt har hen en rosa spenne. Den andre personen har mørkt hår og en amputert hånd. Den tredje personen har mørkt hå

skolenerforalle.no

Nytt nettsted viser vei til rettighetene for elever med funksjonsnedsettelse

16. april 2021

Er du elev med funksjonsnedsettelse på ungdomsskolen eller videregående skole? På den nye nettsiden «Skolen er for alle» kan du lære mer om rettighetene dine og finne hjelp gjennom skoleløpet.

Erik Lindh, 40 år som frivillig i Barnas ridderrenn

Erik har jobbet frivillig på Barnas Ridderuke i 40 år

12. april 2021

Erik Lindh har alltid vært engasjert i aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Han var en av tre som tok initiativ for å starte Barnas Ridderuke, en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom (10 - 16 år) med ulike funksjonsnedsettelser (www.ridderrennet.no). 

Bilde av professor ved VID vitenskapelige høyskole, Inger Marie Lid

Webinar

Universell utforming og samfunnsdeltakelse: Muligheter og dilemma

09. april 2021

Universell utforming kan bidra til å styrke menneskerettighetene. I praksis møter man både muligheter og konkrete dilemmaer. Bli med på Webinar 15 april 2021 kl. 12 - 14.

Illustrasjon av barn som driver med ulike aktiviteter

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge

09. april 2021

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal melding rundt barne- og ungdomskulturfeltet. Målet med denne medlingen er å sikre barn og ungdom delaktighet i utviklingen av et godt kunst- og kulturtilbud til alle.

Bilde som viser vinnerne av Fritt Ords pris. Fra venstre: Bjørn Hatterud, Olaug Nilssen og Jan Grue. Foto: Tove Breistein/Samlaget, Bent R. Synnevåg/Samlaget, Ole Berg-Rusten/NTB

Fritt Ords Pris 2021 til Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen

08. april 2021

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2021 tildeles forfatterne Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen for deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.

Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen 2021

07. april 2021

Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. I 2021 arrangeres konferansen 27. - 29. oktober i Trondheim.

Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen

07. april 2021

Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. 

Bilde av to mennesker i en sofa som ler hjertelig mot hverandre.

Alle har rett på samvalg

06. april 2021

Visste du at du som pasient har en lovfestet rett til å bli involvert i beslutninger knyttet til din behandling? Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg. 

Illustrasjonen viser fire varianter av kompetansetjenestens logo fra 2012 til i dag.

Kompetansetjenesten gjør noen endringer

26. mars 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har helt siden opprettelsen i 2012 brukt et kortere navn som er enklere i daglig bruk. Vi har brukt Aktiv Ung, men nå endrer vi til NKBUF.

gutt med munnbind

Utdrag fra koordineringsgruppens rapport 12

Konsekvenser av pandemien for fritidstilbud til barn og unge

15. mars 2021

Fritidsklubber er en viktig arena for sosialisering, vennskap og tilhørighet for ungdom, og det er et spesielt viktig tilbud for de som føler seg ensomme og har det vanskelig hjemme. Fritidsaktiviteter er en viktig del av barn og unges liv og har positive effekter på barns livskvalitet. Hva har skjedd under pandemien?

gutt som leker på gulvet_Statusrapport 12

Statusrapport 12: Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Barn og unges tilbud og tjenester må fortsatt skjermes og smittevernstiltak må være forholdsmessige. Det er budskapet fra koordineringsgruppen. 

Logoen til Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS)

SANKS tilbyr samtaler til barn og unge

15. mars 2021

Barn og unge som har vanskelige tanker eller følelser kan kontakte Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS), Sámi klinihkka. Tilbudet er gjeldende for samiske barn og unge i hele landet. SANKS kan tilby samtaler på nordsamisk eller norsk.

Bilde av en ung gutt som ser litt lei seg ut, med påskriften 1-METEREN GJØR ALLE TRISTERE. Dette er tittelen på en sitatsamling fra norske ungdommer under pandemien

Sitathefte

1-meteren gjør alle tristere

12. mars 2021

Organisasjonen Voksne for Barn har nylig snakket med elever på ungdoms- og videregående skoler om hvordan de har det under nedstenging og strenge restriksjoner på grunn av pandemien.

Et oversiktsfoto over et boligområde med forklarende tekst som beskriver hva som gjør et område godt universelt utformet på hva man bør se etter når

Nye hefter om universell utforming

12. mars 2021

Høsten 2020 fikk KS produsert fire hefter om universell utforming. Her er oversikten.

 

Skjermbilde av nettsiden aktivitetsguiden.no som viser et jentelag som jubler

Aktivitetsguiden.no

10. mars 2021

Nettsiden aktivitetsguiden.no er et verktøy som kan støtte idrettsrådene i arbeidet for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett.

Ingressbilde til artikkel om Fritid for alle- prisen 2021

Fritid for alle prisen 2021

26. februar 2021

Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har i løpet av de siste 30 årene utviklet seg til et fagfelt med egne metoder, litteratur og forskning. Bak denne innsatsen står personer som representerer nasjonale myndigheter, kommuner, helseforetak, frivillig sektor og akademia. I løpet av året vil vi dele ut Fritid for alle – prisen til ti personer.

Stortingets logo - riksløve med øks og Stortinget i skrift

CRPD – en viktig konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne

25. februar 2021

9. mars skal Stortinget behandle om FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov. 

Illustrasjon av en blid figur som kjører sittende på ski

Utvikle en inkluderingsveileder

25. februar 2021

Unge funksjonshemmede har fått midler av Kulturtanken og Stiftelsen Sophies Minde til å utvikle en inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere av kultur- og fritidstilbud.

Bildet viser en liten trebro over en liten elv

Ny bok

Laget rundt barnet – Samarbeid til barnets beste

22. februar 2021

Laget rundt barnet handlar om samarbeid og tilrettelegging rundt barn med sammensette funksjonsnedsettelser. Det omfatter tett samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole, PPT, helsetjenesten i kommunene og eksterne aktører.

Ingressbilde til rapporten Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

Forskningsrapport

Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

22. februar 2021

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom viktig for å oppleve fellesskap, utvikling av identitet og mestring. I en ny forskningsrapport pekes det på hvordan sosial ulikhet blant unge kan hindre slik deltakelse.

Illustrasjon av barn som driver med ulike aktiviteter

Digital rapportlansering

Hvordan kan flere unge få være med på organiserte fritidsaktiviteter?

12. februar 2021

To nye rapporter ser på sosiale forskjeller i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og hva som kan gjøres for å gi alle muligheten til å være med.

koordineringsgruppens rapport 11

Statusrapport nr.11 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

12. februar 2021

Koordineringsgruppen ledet av Bufdir har kommet med sin 11. rapport. 

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev 1-2021

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

12. februar 2021

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Illustrasjon i lilla og hvit med piler og et skilt hvor det står Folkehøgskole

Nye veiledere

Folkehøgskolen - et år for alle. Råd til deg som ønsker tilrettelegging for funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom

05. februar 2021

Unge funksjonshemmede har laget en veileder til deg som er ung, nysgjerrig på folkehøgskole og søker informasjon om tilgjengelighet og tilrettelegging i dette skoleslaget.

Seks glade barn i 9-12 årsalderen, tre jenter og tre gutter som står og sitter foran en tavle. Foto

Ny rapport

Se, lytte og inkludere

04. februar 2021

Forskning viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser i de nordiske land ikke har like muligheter til å delta sosialt og utvikle sine ferdigheter, som sine jevnaldrende. I en ny rapport fra Nordens Velferdssenter formidles kunnskap som trengs for å gi alle unge likeverdige muligheter.

Ingressbilde til artikkel om Ungdomspanelets innspill til utforming av en nasjonal fritidskortordning. Foto: Miriam Pulsson Kramer

Nasjonal fritidskortordning – hva mener ungdommen?

26. januar 2021

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning. Nå har et ungdomspanel gitt sine anbefalinger til Barne- og familiedepartementet.

Forfatter Ellen Berg i samtale med Therese Wilhelmsen. Foto

Digital boklansering

Kroppsøving – med rom for alle

21. januar 2021
Hva skal til for å skape et mer inkluderende kroppsøvingsfag for alle?
Torsdag 21. januar arrangerte Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, digital boklansering av den nye og aktuelle boken "Kroppsøving - med rom for alle". 
Ingressbilde som viser deler av omslaget til Medvirkningshåndboka. Bildet viser tittelen på håndboka og en hånd som holder fargerike blyanter og penner

Metoder for å involvere barn og unge i viktige saker.

Medvirkningshåndboka

21. januar 2021

Det er barn og unge selv som er eksperter på å være barn og unge. I Medvirkningshåndboka deler Barneombudet sine metoder og tips for å jobbe med barn og unge som eksperter.

Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking

Kroppsøving – med rom for alle

Hva skal elever lære i kroppsøving? Faget skal inspirere til bevegelsesglede gjennom utforsking og samhandling i lek, friluftsliv, idretts- og andre bevegelsesaktiviteter. Boka belyser sentrale tema om læring og deltagelse i kroppsøving som kan få særlig betydning når elevene har en funksjonsnedsettelse. 

Ingressbilde til artikkel om Aktiv fritid – demokrati for barn og unge. Eksempelhefte fra Bufdir

Aktiv fritid – demokrati for barn og unge

19. januar 2021

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte kommuner, fylkeskommuner og lokale frivillige til å delta på nettverksamlinger. Målet var å dele erfaringer rundt oppfølgningen av fritidserklæringen, ungdomsråd og strategien for barn og unge som lever i lavinntekter. Nå har de laget et eksempelhefte til inspirasjon fra samlingene.

Logoen til Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

18. januar 2021

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år, og de har gitt Frivillighet Norge i oppdrag å lede arbeidet med gjennomføringen av året.

Statsforvalterens logo: Hvit riksløve på sort bakgrunn

Statsforvalteren er det nye navnet til fylkesmannen

18. januar 2021

Regjeringen ønsker at alle titler i staten skal være kjønnsnøytrale. Fra 1. januar 2021 er det nye navnet statsforvalteren. På nynorsk blir det nye navnet statsforvaltaren.

Ingressbilde til artikkel om metodeboka Veje til deltagelse

Spennende dansk metodebok

11. januar 2021

Hvordan kan bruk av metoder og erfaringer støtte og kvalifisere utsatte og sårbare barn og ungdom til økt deltakelse og medvirkning på arenaer som skole og fritid? Det forsøker forfatterne av fagboken «Veje til deltagelse» å gi svar på.

Skjermbilde av KS

Internkontroll i kommunene

07. januar 2021

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene. De nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et ledelsesansvar og at kommunedirektøren er ansvarlig for å følge opp dette viktige arbeidet som krever kontinuerlig oppfølgning.

En ung jente holder en mobil i hånda og smiler mot skjermen. Foto

Erfaringsrapport

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

07. januar 2021

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum. 

statusrepport 10_forsidebilde (3)

Statusrapport nr.10 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

18. desember 2020

I statusrapport 10 har direktoratene kartlagt status i egne tjenester og innhentet informasjon fra ungdomsrådene om ungdomsmedvirkning under pandemien, innhentet innspill fra barneombudet, profesjons- og interesseorganisasjoner. 

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne – hvor trykker skoen hardest?

17. desember 2020

Skolene er viktige premissleverandører for hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelse gis muligheter til å delta. Det omfatter også muligheter til deltakelse på fritida og aktiviteter sammen med venner. Derfor er det viktig at skolen som organisasjon tenker helhetlig rundt barn og unge med funksjonsnedsettelse. Konkret kan det handle om hvordan skolen legger til rette for deltakelse på skolens uteområder, i kroppsøvingstimer, når det er uteskole, på ekskursjoner og turer utenfor skolens område, i tillegg til i klasserommet. Det handler også om pedagogisk kompetanse og holdninger. Dette krever en utvidet forståelse av universell utforming.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i front. Fra høyre: Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Kulturtankens direktør Øystein Strand og Jo M

«Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere»

Unge funksjonshemmede får midler til Barrierefri fritid!

09. desember 2020

Unge funksjonshemmede har mottatt midler fra Kulturtanken til en veileder om inkludering for aktivitetstilbydere.

Bilde av tre personer som ser på en dataskjerm

Nytt kurs

Forskerkurs for personer med utviklingshemming

24. november 2020

Personer med utviklingshemming skal inkluderes i forskning som omhandler deres liv. 12 medforskere med utviklingshemming og 12 forskere har nå utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Planen er at kurset skal gjennomføres våren 2021.

Bilde av en person foran en sto, fargerik grafitti av en løve

Beitostølen Helsesportsenter 50 år

Jubileumslåta "Løva"

24. november 2020

I forbindelse med 50- års jubileet til Beitostølen Helsesportsenter har jubileumslåta "Løva" blitt til. "Løva" med flott musikkvideo og grafittikunst er BHSS' jubileumsgave til alle barn.

image

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

16. november 2020

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

forsidebilde_rapport 9_sårbare barn og unge

Statusrapport nr.9 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

16. november 2020

Samtidig som det er viktig å få kontroll på covid-19 smitten, er det behov for å ha oppmerksomhet på risiko for sykdom og død av andre grunner enn korona – hvor smittevernstiltakene reduserer tilgjengeligheten til tjenester, skriver koordineringsgruppen.

Bilde fra rapporten

Ny rapport

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

03. november 2020

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne.

Ny rapport

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

16. oktober 2020

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeliggjør at manglende tilrettelegging påvirket opplevelse av fellesskap, vennskap og deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.

Bilde fra Solgården, flotte Sydenomgivelser, basseng i forkant. Foto: Jarle Eknes

Utviklingshemmedes muligheter for ferie

14. oktober 2020

Hvorfor reiser voksne personer med utviklingshemming mindre på ferie enn andre? Dette er et av spørsmålene som stilles i forskningsprosjektet "Ferie for alle". Målet er gjennom prosjektet å se nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og ikke minst få frem hva personer med utviklingshemming selv tenker om ferie.

Forsidebilde statusrapport 8_civid 19

Statusrapport nr.8 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

12. oktober 2020

Dette er den åttende statusrapporten fra koordineringsgruppen som er ledet av Bufdir. Svarene nå i september bekrefter stort sett inntrykket av at tjenestene har stabilisert tilbudet.

Bilde av Martine Eliasson, prosjektleder for

Prosjekt Fritid for alle i regi av Redd Barna

12. oktober 2020

Martine jobber som prosjektleder i et prosjekt som heter “Fritid for ALLE” på vegne av Redd Barna. Nå ønsker hun å komme i kontakt med barn og unge under 18 år med en funksjonsnedsettelse for å høre deres erfaringer rundt deltakelse i fritidsaktiviteter.

Bilde av Statsministeren og kulturministeren som hilser på en jente med funksjonsnedsettelser

Raja og Solberg ber idretten gjøre mer for dem med nedsatt funksjonsevne

05. oktober 2020

Idretten får store pengeoverføringer fra staten, og da følger det også med krav, sier kultur-, idretts- og likestillingsminister Abid Raja

Ingressbilde til artikkel om Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fagbok og podkast om fritidsaktiviteter med assistanse for voksne med utviklingshemming

30. september 2020

Lillestrøm kommune ønsker å tilby innbyggere med bistandsbehov en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Videre ønsker kommunen at de skal kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter, derfor har de laget en fagbok om nettopp dette.

Barneombudet_ny_nettside

Barneombudet med ny moderne nettside

23. september 2020

Barneombudet lanserte 14. september 2020 sin helt nye nettside! Barneombudet.no fremstår nå i ny og moderne drakt.

Ingressbilde til boken Frivillighet

Digital boklansering

Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

22. september 2020

Den 17 september ble vår nye bok Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner lansert digitalt i samarbeid med Fagbokforlaget på Litteraturhuset i Oslo.

Covid rapport nr 7

Statusrapport nr.7 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

21. september 2020

Koordineringsgruppen ber myndighetene, i sin kommunikasjon fremover, å fortsette og tydeliggjøre de negative konsekvensene av en nedstengning for barn og unge, både ved nasjonale og lokale nedstengninger.

Ingressbilde til boken Frivillighet

Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Frivillighet

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og verdier, og kan være brobyggere mellom ulike grupper. Denne boken viser hvordan frivillig og kommunal sektor sammen kan utløse ressurser som har positiv innvirkning for kommunens innbyggere.

Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Bokserie

18. august 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

LP 2020_barn som leker med ball i skogsalleen

Betraktninger rundt betydningen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kroppsøving i den nye læreplanen

14. august 2020

I denne artikkelen settes søkelyset på hvordan den nye læreplanen (LP 2020) og fagplanen i kroppsøving (KRØ) åpner opp for inkludering og involvering av barn og unge med funksjonsnedsettelse i KRØ. 

Ungdommer som spiller badminton

Invitasjon til læringsløft

Bli med - Aktiv fritid for alle

05. august 2020

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS. 

Screenshot_2020-07-08 Statusrapport 6 - 030720-statusrapport-nr-6-fra-koordineringsgruppen-til-bfd pdf

Statusrapport nr.6 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

08. juli 2020

Koordineringsgruppen har tidligere erfart at tjenestetilbudet til sårbare barn og unge er blitt hardt rammet av nedstengingen, og lagt frem anbefalinger og vurderinger for å få gjenåpnet tilbudene så raskt som mulig. Kompetanstjenesten er fornøyd med at situasjonen fortsatt følges opp på tvers av ansvarsområder og direktorat!

Bilde av Anders Midtsundstad

Tilrettelegging av fritid – et nytt fagfelt?

30. juni 2020

Det er enighet om at vi ønsker å tilrettelegge samfunnet for alle. Vår velferdsstat har klare politiske mål om «full deltakelse og likestilling», men gode intensjoner er ikke nok. Det må settes av ressurser, gis opplæring og erfaringene må spres når ønsket er å styrke og videreutvikle arbeidet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Ny bok

Barn og unge med funksjonsnedsettelser – aktivitet og deltakelse i felleskap

25. juni 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) sin nyeste utgivelse på Fagbokforlaget, er en etterlengtet bok om aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Omslagsbilde for departementenes handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2030

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

Sammen om aktive liv

25. juni 2020

Regjeringen vil med denne handlingsplan ta viktige grep for at samfunnet skal bli mer aktivitetsvennlig. Fysisk aktivitet skal være et nasjonalt anliggende som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. Det skal være enkelt for alle å være aktiv ut fra egne forutsetninger.

Ingressbilde til artikkel om rapporten Inga barn eller unga ska lämnas utanför

Nordisk ministerråd har utarbeidet en tverrsektoriell strategi for barn og unge

22. juni 2020

Visjonen for det nordiske samarbeidet er å bli verdens mest integrerte region. Skal en lykkes med dette må man styrke innsatsen med å involvere barn og unge i planlegging, utvikling og gjennomføringen av politikk.

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev 2-2020

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

12. juni 2020

Kompetansetjenesten er på plass igjen på sine kontorer med fullt mannskap. I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Team_Tvilling

Hva er bevegelse når man ikke kan bevege seg?

12. juni 2020

Hvordan kan inkluderende løpeaktiviteter skape positive kroppsopplevelser og livsforandrende fellesskap for mennesker som har store funksjonsnedsettelser i bevegelsesapparatet? Oppsiktsvekkende resultater fra et forprosjekt i Danmark. Nå forskes det videre på dette.

Omslagsbilde til boka Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Ny bok

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

08. juni 2020

Ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune har skrevet en fagbok i samarbeid med fagpersoner ved VID, USN og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Boken viser eksempler på hvordan en kan tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter overfor voksne mennesker med utviklingshemming.

Screenshot_2020-06-08 Statusrapport 4 - statusrapport_4-_utsatte_barn_og_unges_tjenestetilbud_under_covid_19_pandemien pdf

Statusrapport nr.4 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

08. juni 2020

Kompetansetjenesten er glad for at koordineringsgruppen fremhever at det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for utsatte barn og unge vil være å sikre at alle tjenestene normaliseres og gjøres tilgjengelig. 

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering.

bilde til Statusrapport 2

Statusrapport nr.2 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

11. mai 2020

I første rapport fra koordineringsgruppen ble det dokumentert at tjenestetilbudet til barn og unge var betydelig redusert. Status i rapport 2 er at tjenestene fortsatt er betydelig berørt, særlig fordi tjenester opprettholder strengere smitteverntiltak enn anbefalt. 

Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.

Kompetansetjenestens artikler om rapporter om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronapandemien

08. mai 2020

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

Bilde av en gutt som lener seg mot en bokhylle og ser mot fotografen

Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge

08. mai 2020

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

bilde_Bufdir_rapport 20

Statusrapport nr.1 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien

04. mai 2020

Pandemien har medført store endringer i tjenestene til barn og unge, og dette kan få store konsekvenser for dem (Utdanningsdirektoratet 2020). For å følge med på sårbare barn og unges situasjon har regjeringen satt ned en koordineringsgruppe med deltakere fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Koordineringsgruppen skal rapportere hver 14. dag til Barne- og familieministeren. Første rapport ble publisert 20. april. Formålet med rapporten er å gi en vurdering av status for tjenestene opp mot normalsituasjonen.

Støttekontaktordning

Støttekontaktordning under korona-pandemi

06. april 2020

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. For over 30.000 barn, ungdom og voksne er dette en viktig tjeneste. Vi har tatt kontakt med åtte ansatte som organiserer dette tjenestetilbudet for å høre hvordan de jobber nå.

Gruppebilde av medlemmer fra Funkis Snowboardklubb

For barn og unge med funksjonsnedsettelser

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten under Korona pandemien

05. april 2020

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser følger situasjonen rundt re/habilitering i spesialisthelsetjenesten nøye. Korona-pandemien rammer særlig barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres pårørende, som nå opplever at skole, barnehage, dagsenter, avlastningstiltak, støttekontakter og BPA reduseres kraftig eller forsvinner helt. 

To jenter med ryggen til som går ned langs en vei

Avlastning i kommunene under korona-pandemien

31. mars 2020

I alle landets kommuner er det personer som trenger avlastning. Under korona-pandemien utfordres kommunene. Plikten til å tilby ulike avlastningstiltak utfordres. Det blir viktig å bruke kreativitet, gi tips og råd til hverandre. Vi har tatt kontakt med ansatte i fem kommuner for å høre hvordan de jobber nå.

Raja

På Kompetansetjenestens facebookgruppe Aktivitet og deltakelse

Hilsen fra Kultur-og likestillingsminister Abid Q Raja

29. mars 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å bidra til økt deltakelse og aktivitet og ser at dette er spesielt utfordrende for enkelte sårbare grupper med de restriksjoner Korona-pandemien gir. Siden er tenkt som en kreativ ide- og kunnskapsbank for lærere, helsepersonell, støttekontakter, kommuner, foreldre og barn og unge. 
Kultur - og likestillingsminister Abid Q Raja har sendt oss en hilden på facebokkgruppen. 

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev 1-2020

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

25. mars 2020

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Bilde av forsiden til nettstedet Læringsplattformen

Nytt e- læringsprogram for individuell plan

18. februar 2020

Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator.

Ingressbilde til artikkel om F-ordene i habilitering

En "oversettelse" av ICF til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Seks «F-ord» i habilitering

13. februar 2020

Hvordan kan det enkelte barn få muligheten til en best mulig framtid på tross av funksjonsnedsettelsen? I Canada har forskere utviklet en modell basert på ICF, seks "F-ord" som gir begrepene i ICF et tydeligere innhold tilpasset barn med ulike funksjonsnedsettelser. Som Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker vi at denne tenkingen får enda større fotfeste i Norge.  

Ingressbilde til NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Tilrettelegging av fritid

11. februar 2020

Autisme- og touretteutvalget overleverte 6 februar en NOU hvor fritiden til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourette syndrom har fått bred oppmerksomhet. Utvalget foreslår at det opprettes en ordning med øremerkede midler for kommunene for å sikre at målgruppene kan delta i ulike fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

NOU 2020: 1

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

07. februar 2020

Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

Autisme og touretteutvalget sin logo

Bent Høie tar imot Autisme- og touretteutvalgets rapport 6. februar

05. februar 2020

Torsdag 6. februar tok helse- og omsorgsminister Bent Høie mot Autisme- og touretteutvalgets NOU. Autisme- og touretteutvalget la fram sin utredning om tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. Utvalget har gjennomgått og vurdert dagens situasjon for personer med disse diagnosene og sett på hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv.

Ingressbilde til rapport Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

​Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

30. januar 2020

Hvilken rolle har kommuner og fylkeskommuner med å tilrettelegge for lokal frivillighet: Dette er et av spørsmålene som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsøker å gi svar på i en ny forskningsrapport.

Ingressbilde til brosjyren Ingen aldersgrense

Ingen aldersgrense

28. januar 2020

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet et hefte med gode eksempler på universell utforming. Her presenteres flere tiltak fra kommuner og fylkeskommuner som har det til felles at de bidrar til å legge forholdene til rette for gode lokalsamfunn hvor alle kan delta.

Logoen til Frivillighet Norge

Etablerer nettside for å samle og fremme fritidsaktiviteter for barn og unge

17. januar 2020

Frivillighet Norge har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til å videreutvikle Frivillig.no og til å etablere en ny nettside hvor frivillige organisasjoner kan presentere fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 6 – 18 år

Foto Midas Hofstra fra Unsplash

Helt innafor og sammen med andre

15. januar 2020

Et innovasjonsprosjekt som skal bygge opp kompetanse og bedre samarbeidet mellom brukere, frivillige og kommunen for å styrke støttekontakttjenesten. Målet er at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal ha likeverdige muligheter for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Bilde av en glad jente som holder sine åpne malte hender opp foran seg

Støttekontakttjenesten i endring

06. januar 2020

Støttekontakt er en omfattende lovpålagt tjeneste i kommunene. Antall vedtak øker årlig. Stadig flere voksne gis et vedtak, mens det er en liten nedgang i bruk av tjenesten overfor unge under 18 år. Hvordan kan vi forklare denne endringen?

Ingressbilde til rapporten Folkehøyskolen - et år for alle?

Prosjektrapport

Folkehøyskolen – Et år for alle?

19. desember 2019

Hvilke folkehøyskoler er tilrettelagte og tilgjengelige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Dette er det vanskelig å få oversikt over og det finnes heller ingen studier av hvordan gruppen opplever tilbudet. Dette prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole.

Ingressbilde til handllingsplanen "Et samfunn for alle"

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025

04. desember 2019

Regjeringens mål er et samfunn for alle. Et samfunn der alle borgere har samme muligheter til å ta utdanning, delta i arbeidslivet på like vilkår, få gode helsetjenester og selv velge hva de vil gjøre på fritida. Det handler om å være medborger i et demokrati.

Ingressbilde til artikkel om Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse

Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse

28. november 2019

Personer med funksjonsnedsettelse har større risiko for generelle helseproblemer, lavere utdanning og inntekt, lavere deltagelse i sosialt liv og arbeidsliv m.m. Like fullt mangler mye faktakunnskap.

Ingressbilde til rapporten Hvor skal man begynne?

En kunnskapsbasert behovskartlegging

Hvor skal man begynne?

26. november 2019

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse og Omsorgsdirektoratet (HOD), gjort en enkel kunnskapsbasert behovskartlegging som sammenfatter tjenesteutfordringer som barn og unge, og deres familier, som har behov for sammensatte og koordinerte tjenester, har i kontakt med offentlige tjenester.

Ingressbilde til artikkel om Stortingsmelding nr. 6 Tett på –Tidlig innsats

Meld. St. 6 (2019 – 2020)

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

25. november 2019

Fredag 8. november la statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fram stortingsmeldingen Tett på –Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Bilde av glade ungdommer som feirer

Barnekonvensjonen fyller 30 år

20. november 2019

20. november 2019 er det 30 år siden FNs barnekonvensjon ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling i New York. Gratulerer med dagen, verdens viktigste dokument!

Bilde av Mia Johansen og Anne-Kari Østensen

Undervisning på Nord Universitetet 12.-13. nov. 2019

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

19. november 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse har sammen med tre fakultet ved Nord Universitet (Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for Lærerutdanning og kunst- og kulturfag) gjennomført to spennende og inspirerende dager om tema aktivitet og deltakelse med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Studentene var fra lærer-, sykepleie- og sosionomutdanningen.

Ingressbilde til artikkel om boka Rehabilitering ude

Ny bok om uterehabilitering

Uterehabilitering – noe for alle!

21. oktober 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse er bidragsyter i den nye danske boken; Rehabilitering ude – nye ressurser og perspektiver i rehabilitering.  Boken beskriver hvordan fagfolk kan bruke naturen i sitt arbeid og hvor mye naturen betyr for oss mennesker. 

Utdrag fra HYSJ-boka

En bok for barn med en nevromuskulær diagnose

HYSJ

16. oktober 2019

Med prosjektmidler fra Helsedirektoratet har Foreningen for muskelsyke (FFM) utarbeidet HYSJ-boka. Formålet var å finne måter å snakke sammen på, når noen lever med en nevromuskulær diagnose. 

Illustrasjonsbilde til Barnas ridderuke - en liten jente som går på ski

Barnas Ridderuke 2020

09. oktober 2019

Barnas Ridderuke (BRU) er en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom (10 - 16 år) med ulike funksjonsnedsettelser. Barnas Ridderuke arrangeres på Beitostølen i uke 3 hvert år. I 2020 er dette 12-18.januar. Merk at søknadsfrist for Barnas Ridderuke 2020 er fredag 29.november  2019.

Ingressbilde til rapport fra Redd Barna

Får alle barn og unge delta?

02. oktober 2019

Får alle barn og unge delta? Spørsmålet stilles av Redd Barna, som presenterer svaret i en ny og spennende rapport.

Silhuetter av seks ungdommer inni et stort rør

Ungdomskonferansen 2019

29. august 2019

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv? Da må du holde av datoen for årets ungdomskonferanse 28.-29. oktober!

Faksimile av forsiden til inkluderende idrettsliv konferansen 2019

Inkluderende idrettsliv konferansen : Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv?

27. august 2019

Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av mottoet til ICB «Styrke i samspel» har vi samlet ulike aktører som deler sine perspektiver og kunnskap om paraidrett og tilrettelegging.

Bilder av bøkene i bokserien vår

Bok for foreldre til barn/unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere

Når barna våre trenger hjelp

Når barna våre trenger hjelp gir praktisk informasjon om hjelpesystemet som foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelse og ansatte trenger for å kunne gi gode tilbud.

Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Rapport

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

23. august 2019

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktiviteter blant unge som bor i inntektsfattige familier. Rambøll fikk oppgaven med å evaluere måloppnåelse og effekter med prosjektene.

Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

15. august 2019

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og kompetansen i omsorgstjenesten. Bedre tilrettelegging av tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur og avlastning er et av områdene.

Illustrasjon av mange dører man kan velge mellom

Likeverdsreformen

Ny reform for barn og familier med behov for sammensatte tjenester

14. august 2019

Norge er et velferdssamfunn med gode ordninger for de som har behov for støtte og hjelp. Likevel opplever mange familier at de må kjempe mot systemet. Noen får ikke god nok hjelp. Andre føler seg som en byrde. Slik skal vi ikke ha det. I det norske samfunnet skal vi ha bruk for alle. Regjeringen har derfor startet arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen.

Bilde av to barn i en trapp

Fagudvikling og videnskabelse i praksis og for praksis

13. august 2019

Denne artikel handler om praksisbaseret forskning på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

02. juli 2019

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derfor lest av alle som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bildet viser hvordan man finner tilgjengelige fiskeplasser i app fra Norges jeger- og fiskerforening sin app

Tema: Tilgjengelighet

Fiskeplasser for alle

02. juli 2019

Norges Jeger- og fiskerforbund har lansert i sin app en ny kartfunksjon som synliggjør fiskeplasser som er tilgjengelige også for personer med behov for en rullestol.

Logoen til Frambu, kompetansesenter for sjeldne sykdommer

Frambu har fått nye nettsider!

01. juli 2019

Frambus nettsted frambu.no er blitt betydelig oppgradert denne våren. Det har blant annet blitt raskere å bruke, lettere å finne frem på og bedre tilrettelagt for bruk på mobil og nettbrett.

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

PHD av Terese Wilhelmsen, Norges Idrettshøgskole

Inkluderende kroppsøvingsfag?

26. juni 2019

Denne nylig publiserte doktorgraden er et viktig bidrag som kan hjelpe oss å forstå hva som skal til for at barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser skal føle seg inkludert i skolens kroppsøvingstimer. Under følger sammendraget, med noen språklige tilpassinger.

Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

04. juni 2019

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Gruppebilde av medlemmer fra Funkis Snowboardklubb

Det morsomste jeg vet – en kvalitativ studie som utforsker deltakelse erfart av barn med funksjonsnedsettelser i en intervensjon med tilpasset fysisk aktivitet

21. mai 2019

En forskningsartikkel om barn og deltakelse i tilpasset fysisk aktivitet, som viser hvordan selvvalgte aktiviteter under rehabiliteringsopphold, som barna tilegner seg ferdigheter i, forsterker muligheten for deltakelse lokalt.

bilde av ettertenksom ung gutt

Kunnskapsoppsummering

Opne spørsmål gir meir sannferdige svar

15. mai 2019

Når barn får opne spørsmål i strukturerte samtalar, gir dei meir sannferdige svar enn når spørsmåla blir stilt på ein meir lukka måte. Det viser ei kunnskapsoppsummering frå Folkehelseinstituttet.

Ingressbilde til rapporten Å lære å svømme er mer enn å svømme

Rapport nr. 3-2019

Å lære å svømme er mer enn å svømme

24. april 2019

I denne rapporten beskrives svømming som rehabiliteringstilbud for barn på Valnesfjord Helsesportssenter. Forfatteren beskriver hvordan man vektlegger trygghet i vann og barnets egen motivasjon. I tillegg presiserer hun konkrete metodiske tiltak og gir eksempler på fysiske, sosiale og psykiske ringvirkninger av aktivitetene.

Bilde av generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Rettferd for taperne og forsker Tonje Fyhn

Arbeidsliv

Ønsker debatt om unge uføre uten stigmatisering

12. april 2019

Tallet på unge uføre er mer enn fordoblet siden årtusenskiftet, viser ny rapport. Men mediene overdramatiserer situasjonen, mener rapportforfatter Tonje Fyhn.

Logoen til Arbeids- og sosialdepartementet

Lengre avlastning og ferieavlastning – forslag på høring

03. april 2019

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 28. mars ut et forslag til endringer i avlasterforskriften på høring. Her gis det åpning for ferieavlastning i én uke sammenhengende.

Ingressbilde til artikkel om rundtomkring som viser Valnesfjord Helsesportssenter på vinterstid

Visualiseringsprosjektet «Rundtomkring» ved Valnesfjord Helsesportssenter

22. mars 2019

Verktøyet som vi har kalt «Rundtomkring» gjør det mulig å virtuelt innhente og dele informasjon, kunnskap og kompetanse.

Bilde av konferansesenteret på Musholm

Nordic Conference 2019 in Adapted Physical Activity

20. mars 2019

The Nordic Conference 2019 is a meeting place for professionals, scientists, students, athletes and volunteers from all Nordic countries dealing with Adapted Physical Activities.

Bilde av ivrige barn som trekker tau

Aktiv Ung konferansen 2019

Mestring

12-13. mars ble Aktiv Ung konferansen 2019 arrangert i Bergen. Konferansen var et samarbeid mellom Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Haugland Rehabiliteringssenter, Energisenteret for barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Ingressbilde til artikkel om rapporten The Rights of Persons with Disabilities

Funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge

19. februar 2019

En ny rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.

Bilde av Samenes flagg

Sámi álbmotbeaivi | Samenes nasjonaldag

06. februar 2019

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!


Omslagsbilde til boka Lokal skoleutvikling – Sammenhengen mellom sted, roller og undervisning

Sammenhengen mellom sted, roller og undervisning

Lokal skoleutvikling

Hvorfor utvikler skoler seg så ulikt? Lokal skoleutvikling tar for seg dette spørsmålet og viser hvordan skolens lokalmiljø stedet der skolen er påvirker skolens utvikling.

Bilde av forsiden på nettstedet BUA.io

BUA – hva er det?

24. januar 2019

BUA er en ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å delta i lek, sport og friluftsliv. 

Konferansens flyer

Konferanse

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

07. januar 2019

Konferansen som arrangeres ved Universitetet i Agder 22. – 23. mai 2019, fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Bilde av Tilgjengelighetsmerket

Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle

Tilgjengelighetsmerket

12. desember 2018

Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert.

Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

12. desember 2018

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, men frivilligheten selv.

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

Tur – og treningskompis

12. desember 2018

Feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse er i utvikling. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingsprosjektet Tur – og Treningskompis (TTK).

Tandem

Tilrettelegger for mer aktivitet hjemme

07. desember 2018

I prosjektet Delta 2022, har tre spesialiserte helseinstitusjoner gått sammen for å gjøre et nasjonalt løft og lage et «pakkeforløp» for aktivitetshjelpemidler. Målet er å tilrettelegge slik at mennesker med funksjonsnedsettelser kan fortsette å være aktive når de kommer hjem etter rehabilitering.

I anledning FN dagen 3. desember, to små gutter som sitter ved et bord og ler hjertelig til hverandre

3. desember - FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

03. desember 2018

3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

01. oktober 2018

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for personer med funksjonsnedsettelser.

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Helt innafor og sammen med andre

20. september 2018

Personer med ledsagerbehov er medborgere med rettigheter og plikter som andre. Det innebærer rettigheter til medvirkning i egne tjenestetilbud. På tross av økende vektlegging av brukermedvirkning erfarer personer med utviklingshemming fortsatt utfordringer med å bli tatt på alvor, lyttet til og være hovedaktør i eget liv.

Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Videreutdanning i Nordland

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker.

Bilde av en jente med ryggen til

Frokostmøte 24. oktober 2018

Koordinerende Enhet – kommunal kraft eller luftslott?

18. september 2018

Hva skal til for at Koordinerende Enhet  (KE) skal komme personer med funksjonsnedsettelser som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, til gode? Vi tok debatten!

Bilde fra treningsstudioet Studio 99 som viser treningsapparater

Treningssenter med utstyr tilpasset personer med funksjonsnedsettelser

13. september 2018

Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk flyttet sommeren 2018 inn i nye lokaler i bygg 99 på Aker helsearena, og fikk nytt navn. Treningslab Studio 99 er en moderne treningspoliklinikk, treningssenter og treningslab, i tilpassede lokaler for personer med funksjonsnedsettelser.

Bilde av Musikkgjengen i Lindås. Bildet er tatt av Monica Aastum

Retten til å medvirke til tjenester – hvor går grensen?

11. september 2018

I 10 år har fire-fem gutter i Lindås kommune deltatt i musikkgjengen hver mandag kveld. Både guttene og foreldrene er storfornøyd med tilbudet som gis etter vedtak om avlastning, noe som er en lovpålagt oppgave. Nå har kommunen gitt foreldre beskjed om at tilbudet skal legges ned. Hvordan er det mulig?

Logoen til nettstedet SmartJa - teknologi gjort enkelt

Lansering av SmartJa (Teknologi gjort enkelt)

04. september 2018

Nesten alle bruker smarttelefon eller nettbrett, men ikke alle synes alt er så enkelt! Smartja er utviklet for å gi de som trenger det hjelp. SmartJa er et nettsted om smarttelefoner for alle, inkludert funksjonshemmede og eldre.

 

Aktiv Ung konferansen 2017

Ulikhet som skapende kraft

Elen Øyen trodde dansen ville bli altfor vanskelig og at hun nærmest skulle snu i døra. Tolv år senere er dans hennes store lidenskap, og Danselaboratoriet en kilde til integritet, trygghet og tilhørighet. – Ulikhet er en skapende kraft, sier Tone Pernille Østern.

 

Fra Aktiv Ung konferansen 2017

Inkludering fra dag én

God og tidlig dialog med familien. Mest mulig åpenhet. Se forbi diagnosen og let etter muligheter. Det er rådene fra Solberg skole for best mulig inkludering. Sondre Støckert håper andre barn med funksjonsnedsettelse skal få de samme mulighetene som ham.

 

Aktiv Ung konferansen 2017

Valgte vi rett?

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser må ta en rekke valg. – Vi trenger noen å tenke høyt sammen med og støtte til å ta gode valg, sier Ragnar Skaug, pappa til Eimund (18) med psykisk utviklingshemming.

Ingressbilde til rapporten Kidza har rett

Kidza har rett!

30. august 2018

Norge må rapportere til FNs barnekomitè om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Barnas rapport "Kidza har rett! er utarbeidet av de unge selv som en skyggerapport. Den ble oversent til barnekomiteen i 2017.

Barneombudets logo

Barneombodet sit svar på høyringa til ekspertgrupperapport

Inkluderande fellesskap for barn og unge

24. august 2018
Bilde av inngangspartiet på Norges idrettshøgskole

FAF-saminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

24. august 2018

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" avholdes på Norges idrettshøgskole 18. - 19. oktober 2018.

 

Bilde av barneombud Inga Bejer Engh og "barneminister" Linda Hofstad Helleland

Utfordra barneministeren på fritidstilbod for barn og unge

24. august 2018

Onsdag denne veka kom barneminister Linda Hofstad Helleland for å helsa på det nye barneombodet Inga Bejer Engh.

Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

07. august 2018

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har mottatt en bevilgning på 550 000 fra Helesedirektoratet til å gjennomføre studietilbudet "Kultur, fritid og aktiv omsorg" i Nordland. Bevilgningen muliggjør studieoppstart høsten 2018.

Bilde av en benk der man bare ser beina til et barn

"Den store ekskluderingen skjer i det lille"

23. juli 2018

Når barn skal velge hva det skal bruke fritiden på, skal det ikke være trappetrinn som avgjør valget.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.

Bilde av Reidar Säfvenbom

Aktiv Ung konferansen 2017

Ikke så inkluderende som vi tror

- Kroppsøvingsfaget er til for de som driver organisert idrett på fritiden, og er slett ikke et inkluderende fag. Idrettslagene er heller ikke så inkluderende som den offisielle historien vil ha oss til å tro. Vi må tenke nytt og slippe flere til.

Bilde av Jorunn Midtsundstad (foto: Hanne Løkås Veigård)

Aktiv Ung konferansen 2017

De viktige forventningene

- Vi utvikler oss i møtet med omgivelsenes forventninger. Å senke forventningene til barn med funksjonsnedsettelser er å ta fra dem muligheter. Alle trenger forventninger å strekke seg mot.

SSM

Utlysing av FoU-midler fra Stiftelsen Sophies Minde

28. juni 2018

Stiftelsen Sophies Minde, SSM, utlyser midler til forskning og utvikling for 2018.

Plakat til konferanse om uterehabilitering 2018

Nasjonal konferanse om UTErehabilitering

11. juni 2018

Den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering vil i år arrangeres ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland, 13.-14.sept. 2018.
 

Jente på en benk med datamaskin i fanget.

Flere arbeidsgiverkontakter i NAV

23. mai 2018

Satsingen er en viktig del av inkluderingsdugnaden som ble varslet i Jeløy-erklæringen. Dugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en i arbeid.

Bilde av Karl-Johan Sørensen Ellefsen

Kartleggingsstudie

Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

04. mai 2018

Institutt for vernepleie ved UiT har gjennomført den første kartleggingsstudien i Norge hvor personer med en utviklingshemming selv har fått mulighet til å svare på spørsmål som har betydning i deres hverdag.

To jenter med ryggen til som holder tomlene opp

Konferanse

Læring og mestring 2018

03. mai 2018

Nasjonal konferanse om læring og mestring avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, 18. – 19. oktober 2018. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse.

Ingressbilde til Idéheftet Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Aktiv deltakelse - praktiske erfaringer fra Danmark

03. mai 2018

Socialstyrelsen i Danmark har utarbeidet et idéhefte som viser tretti eksempler på hvordan en kan støtte personer med en funksjonsnedsettelse til økt deltakelse i samfunnet.

En mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Frokostmøte 24. april 2018

Funksjonshemmede i jobb?

12. april 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Barn på skoleplass

Vil fjerne lovfestet rett til spesialundervisning

06. april 2018

Ekspertutvalg kommer med kontroversielt forslag som møter kritikk fra flere hold. Les et utvalg av reaksjonene nedenfor.

Illustrasjonsbilde av ung mann som holder hendene mot hodet, liggende på en seng

Språkhjelp til universell utforming av nettsider

05. april 2018

KS har laget en egen veileder for klart språk. Veilederen viser hvordan språk kan tilpasses innhold på nettsidene – slik at alle lesere får klar informasjon.

Bilde av to små gutter som ser på hverandre og ler

Rapport fra ekspertutvalg

"Inkluderende fellesskap for barn og unge"

04. april 2018

Onsdag 4. april fikk kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner overlevert en rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole.

Ingressbilde til Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättning

Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättning

21. mars 2018

I Barne-, ungdoms- og familiedepartementets (Bufdir) tidligere arbeid med en rapport om levekår for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, ble det funnet at det fantes svært liten kunnskap om personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og samisk bakgrunn. I det videre arbeidet ble det også funnet at det var svært lite kunnskap generelt om personer med nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn i de nordiske landene.

Ingressbilde til Barneombudets dag

"Vi må snakke sammen" – om vold og seksuelle krenkelser mot barn

15. mars 2018

6. mars 2018 inviterte Barneombudet og OsloMet til «Barneombudets dag» for femte gang.  Dagen er et arrangement for alle som jobber, eller skal jobbe, med barn og unge, og alle andre som er opptatt av barns rettigheter.

Illustrasjonsbilde til disputas Kjersti Skarstad

Doktorgradsdisputas

Norges første doktorgradsavhandling om funksjonshemmedes menneskerettigheter

07. mars 2018

Funksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning på dette feltet vært nærmest fraværende. Skarstads avhandling tar for seg to overordnende spørsmål: Hvordan bør funksjonshemmedes menneskerettigheter beskyttes, og hvordan og i hvilken grad beskyttes funksjonshemmedes menneskerettigheter innenfor utvalgte politiske systemer?

Ingressbilde til rapport om overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

07. mars 2018

Får personer med utviklingshemming en jobbsjanse, og legger skolen til rette for at elever med utviklingshemming får relevant kompetanse for arbeidslivet?   

Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

27. februar 2018

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Bilde av en hånd som holder en mobiltelefon over en åpen laptop

Nå er det på tide med flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb

19. februar 2018

På tross av tiltak som IA-avtalen fra 2001, rundhåndet bruk av penger på stønader og tiltak, lovforbud mot diskriminering i arbeidslivet, og ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013, er graden av yrkesdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt alt for lav.

Bilde av en jente som sitter ved en PC med mobil i hånden

Spørreundersøkelse fra prosjektet DIGI-UNG

Hvordan å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom?

15. februar 2018

Helsedirektoratet jobbet i 2018 med prosjektet DIGI-UNG, som handler om å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom. Som en del av prosjektet ble det utarbeidet en liten spørreundersøkelse rettet mot ungdom i alderen 13 til 20 år. Her ble ungdommer gitt en unik mulighet til å bruke sin viktige ungdomssstemme til å påvirke hvordan morgendagens digitale helsetjenestetilbud skal være!

Bilder av tre gutter med ryggsekker, klare til å gå på tur

Temadag: Aktiv fritid for alle

14. februar 2018

Da er det tid for den årlige temadagen i nettverket Aktiv fritid for alle. Det finner sted i Hellerup, Danmark, den 19. april 2018.