Logo til Medisinernes Seksualopplysning - Trondheim

- er viktig for alle

Seksualopplysning

07. september 2020

Ønsker du mer kunnskap eller undervisning for en gruppe ungdommer kan Medisinernes Seksualopplysning i Trondheim, Tromsø, Bergen eller Oslo kontaktes. Initiativ og teksten nedenfor har vi fått fra MSO Trondheim

Logoen til Unge Funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede

09. juli 2020

Er en paraplyorganisasjon for 37 ulike organisasjoner som til sammen representerer  25 000 ungdommer og unge voksne.

Unge funksjonshemmede arbeider for deltakelse og samfunnsmessig likestilling for barn og ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom

Logoen til Handikappede barns foreldreforening

Handikappede barns foreldreforening

09. juli 2020

HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstsvilkår og hele familiens livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

Logoen til Videnscenter om Handicap

Kunnskapssenter i Danmark

Handicapidrættens Videncenter

09. juli 2020

Videnscenter om handicap arbeider for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal få bedre muligheter for å leve et aktivt liv og oppleve fullverdig deltagelse i samfunnslivet. 

Logo_nasjonaltSenterMatHelseFysiskAktivitet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

01. juli 2020

MHFA skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring. Senteret utvikler praktiske eksempler og pedagogiske nettressurser som viser hvordan mat og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen, men også spesielt innen skolefagene mat og helse og kroppsøving.

aktivitetskassen

Aktivitetskassen

15. mai 2020

Aktivitetskassen er en aktivitetsbank som inneholder aktivitetet og øvelser til nytte og glede i skolen

Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

27. februar 2018

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Bilde av en gutt som holder hendene åpne og med sprikende fingre, som en innramming for ansiktet

Dokumentarserie for barn (og voksne)

Sånn er jeg og sånn er det!

18. september 2017

Hvordan er det å være litt annerledes enn andre barn? I denne dokumentarserien for barn, kjent fra NRK Super, får vi vite nettopp det. Vi blir kjent med 21 barn som lærer, kjemper og ofte klarer det nesten umulige. Med varme, humor og pågangsmot forteller de åpenhjertig om sine liv.