Omslagsbilde av årsrapporten 2018 for Omsorg 2020I årsrapporten for arbeidet i Omsorg 2020 gis en oversikt over de tiltak som Helsedirektoratet og Husbanken har ansvar for i Omsorg 2020. Etter et innledende kapittel som beskriver den generelle utviklingen innenfor omsorgstjenestene basert på statistikk fra IPLOS og KOSTRA, beskrives tiltakene inndelt etter de fem hovedsatsingsområdene i planen

Sammen med bruker, pasient og pårørende

En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste

Den nye hjemmetjenesten

Moderne lokaler og boformer

Fornyelse og innovasjon

Tiltakene innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse presenteres i tredje kapittel i årsrapporten.

Årsrapporten kan du laste ned her:

Omsorg 2020 - Årsrapport 2018.pdf

Kilde:

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/omsorg-2020-arsrapport

Les mer

Omslagsbilde av Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 kan du laste ned her:

Regjeringens_plan_for_omsorgsfeltet_2015-2020.pdf

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/omsorg-2020-regjeringens-plan-for-omsorgsfeltet/id2410609/