Opptakskrav

To jenter med ryggen til som går ned langs en veiGenerell studiekompetanse og realkompetanse

Du har generell studiekompetanse dersom du har en av følgende:

  • Fullført og bestått treårig videregående skole, på en linje som gir generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått yrkesfaglig videregående skole, tatt fag/svennebrev, og tatt studiekompetansefagene du mangler
  • Fullført toårig yrkesfaglig videregående skole og tatt ettårig påbygning til studiespesialisering (allmennfaglig påbygning i Reform 94)
  • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har minst 5 års utdanning eller praksis, og har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene (norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk, naturfag).
  • Du har avsluttet en høyere utdanning på minst ett års varighet. Merk at dette må være et fullført og bestått studium. Avbrutte studier (første året av en bachelorgrad eller lignende) gir ikke generell studiekompetanse.
  • Du har fullført 2-årig fagskole.

Har du ikke generell studiekompetanse, men fyller minst 25 år i opptaksåret, kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Universitetet vurderer om søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre studiet.

For opptak gjennom realkompetanse, kreves norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk på nivå med videregående opplæring og fem år med relevant praksis. Relevant utdanning kan erstatte inntil to års praksis.


Last ned denne artikkelen som pdf her.


Søk opptak på studiet her.