Bilde av omslaget til Oppvekstrapporten 2017Med Oppvekstrapporten 2017 stiller man spørsmålet: Økte forskjeller – gjør det noe? Rapporten viser hvilke mekanismer som kan tre i kraft når barn blir utsatt for marginalisering i sammenheng med barnefattigdom, og også hva som er viktige virkemidler for å forebygge og redusere konsekvenser av marginalisering.

Rapporten inneholder artikler fra fremtredende forskere med en bred faglig bakgrunn. Richard Wilkinson & Kate Pickett, Anders Bakken, Elisabeth Staksrud, Mira Aaboen Sletten, Lars B. Kristofersen og Ivar Frønes drøfter hvordan marginalisering påvirker og inntreffer på ulike arenaer i samfunnet.

Tone Fløtten, Anne Skevik Grødem, Kåre Hagen og Kjell G. Salvanes ser problemstillingene i lys av ulike strukturelle og økonomiske forhold. Bengt Lindstrøm gir avslutningsvis refleksjoner rundt livskvalitet hos barn og unge.

Fellesnevneren er at artiklene beskriver hvordan marginalisering på bakgrunn av familiens dårlige økonomiske stilling er et bakenforliggende kjennetegn som forbindes med økt risiko for at barn og unge får en vanskelig oppvekst.

Oppvekstrapporten utgis av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og inneholder statistikk, analyser og fakta om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge.

219 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.

Rapporten kan lastes ned her.

Kilde:

https://bufdir.no/Familie/Okte_forskjeller__gjor_det_noe_Oppvekstrapporten_2017/

LagreLagre