Praksis

Velg stikkord
Velg stikkord
ingress_on_the_move_together

Nordisk digital konferanse om fysisk aktivitet

08. november 2022
Hvordan kan vi samarbeide på tvers av sektorer og land for både umiddelbare helseeffekter og langsiktige gevinster? Bli inspirert av gode eksempler fra våre naboland, utveksle erfaringer og lær fra hv...
Ingressbilde_reddbarna

Vi må kjempe dobbelt så hardt

04. oktober 2022
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og Redd Barna har intervjuet barn og unge med funksjonsnedsettelser som har til felles at de har flyktet til Norge. Resultatene fra intervjuene er beskrevet i et ...

Skjermbilde fra originalartikkelen på Helsedirektoratets side med illustrasjon av barn som gjør ulike aktiviteter

Webinar

Helsedirektoratet lanserer nye råd om fysisk aktivitet og tid i ro

04. mai 2022
Helsedirektoratet har revidert de generelle nasjonale faglige rådene om fysisk aktivitet og tid i ro. 
Ingressbilde til artikkel om alvorlig sykt barn

Sammen mot felles mål

07. mars 2022
Hvordan kan offentlige tjenester gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst persontilpasset og forutsigbart tilbud? Dette forsøker prosjektet Alvorlig sykt barn å gi svar på....

Ingressbilde_ungSOR

UngSOR-konferansen 2022

11. februar 2022
13.- 14. juni 2022 avholder SOR sin første UngSOR-konferanse i Oslo.
Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Bokserie

28. januar 2022
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteyter...

Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

06. oktober 2021
Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.
Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

25. august 2021
Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Gode overganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. juni 2021
Barn og unge opplever ofte unødvendige hindringer i utdanningsløpet sitt grunnet manglende tilrettelegging. De går fra barnehage til barneskole, ungdomsskole og videre på videregående skole, lærlingep...
Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen

07. april 2021
Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. 

Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen 2021

07. april 2021
Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. I 2021 arrangeres konferansen...
aktivitetsbank Aktiv hjemme

Aktivitetsbank "aktiv hjemme"

26. mai 2020
Beitostølen Helsesportssenter har samlet og digitalisert en mengde beskrivelser av aktiviteter som kan gjøres lokalt. Du trenger ikke å ha vært pasient ved senteret for å ha glede og bli inspirert av ...

Bilde av forsiden til nettstedet Læringsplattformen

Nytt e-læringsprogram for individuell plan

18. februar 2020
Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator.
Ingressbilde til artikkel om F-ordene i habilitering

En "oversettelse" av ICF til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Seks «F-ord» i habilitering

13. februar 2020
Hvordan kan det enkelte barn få muligheten til en best mulig framtid på tross av funksjonsnedsettelsen? I Canada har forskere utviklet en modell basert på ICF, seks "F-ord" som gir begrepene i ICF et ...

Bilde av to barn i en trapp

Fagudvikling og videnskabelse i praksis og for praksis

13. august 2019
Denne artikel handler om praksisbaseret forskning på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).
ingress_on_the_move_together

Nordisk digital konferanse om fysisk aktivitet

08. november 2022
Hvordan kan vi samarbeide på tvers av sektorer og land for både umiddelbare helseeffekter og langsiktige gevinster? Bli inspirert av gode eksempler fra våre naboland, utveksle erfaringer og lær fra hv...
Ingressbilde_reddbarna

Vi må kjempe dobbelt så hardt

04. oktober 2022
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og Redd Barna har intervjuet barn og unge med funksjonsnedsettelser som har til felles at de har flyktet til Norge. Resultatene fra intervjuene er beskrevet i et ...
Skjermbilde fra originalartikkelen på Helsedirektoratets side med illustrasjon av barn som gjør ulike aktiviteter

Webinar

Helsedirektoratet lanserer nye råd om fysisk aktivitet og tid i ro

04. mai 2022
Helsedirektoratet har revidert de generelle nasjonale faglige rådene om fysisk aktivitet og tid i ro. 

Ingressbilde til artikkel om alvorlig sykt barn

Sammen mot felles mål

07. mars 2022
Hvordan kan offentlige tjenester gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst persontilpasset og forutsigbart tilbud? Dette forsøker prosjektet Alvorlig sykt barn å gi svar på....
Ingressbilde_ungSOR

UngSOR-konferansen 2022

11. februar 2022
13.- 14. juni 2022 avholder SOR sin første UngSOR-konferanse i Oslo.
Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Bokserie

28. januar 2022
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteyter...

Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

06. oktober 2021
Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.
Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

25. august 2021
Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer
Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Gode overganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. juni 2021
Barn og unge opplever ofte unødvendige hindringer i utdanningsløpet sitt grunnet manglende tilrettelegging. De går fra barnehage til barneskole, ungdomsskole og videre på videregående skole, lærlingep...

Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen

07. april 2021
Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. 
Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen 2021

07. april 2021
Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. I 2021 arrangeres konferansen...
aktivitetsbank Aktiv hjemme

Aktivitetsbank "aktiv hjemme"

26. mai 2020
Beitostølen Helsesportssenter har samlet og digitalisert en mengde beskrivelser av aktiviteter som kan gjøres lokalt. Du trenger ikke å ha vært pasient ved senteret for å ha glede og bli inspirert av ...

Bilde av forsiden til nettstedet Læringsplattformen

Nytt e-læringsprogram for individuell plan

18. februar 2020
Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator.
Ingressbilde til artikkel om F-ordene i habilitering

En "oversettelse" av ICF til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Seks «F-ord» i habilitering

13. februar 2020
Hvordan kan det enkelte barn få muligheten til en best mulig framtid på tross av funksjonsnedsettelsen? I Canada har forskere utviklet en modell basert på ICF, seks "F-ord" som gir begrepene i ICF et ...
Bilde av to barn i en trapp

Fagudvikling og videnskabelse i praksis og for praksis

13. august 2019
Denne artikel handler om praksisbaseret forskning på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).