Praksis

Velg stikkord
Velg stikkord
Skjermbilde fra originalartikkelen på Helsedirektoratets side med illustrasjon av barn som gjør ulike aktiviteter

Webinar

Helsedirektoratet lanserer nye råd om fysisk aktivitet og tid i ro

04. mai 2022
Helsedirektoratet har revidert de generelle nasjonale faglige rådene om fysisk aktivitet og tid i ro. 
Ingressbilde til artikkel om alvorlig sykt barn

Sammen mot felles mål

07. mars 2022
Hvordan kan offentlige tjenester gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst persontilpasset og forutsigbart tilbud? Dette forsøker prosjektet Alvorlig sykt barn å gi svar på....

Ingressbilde_ungSOR

UngSOR-konferansen 2022

11. februar 2022
13.- 14. juni 2022 avholder SOR sin første UngSOR-konferanse i Oslo.
Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Bokserie

28. januar 2022
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteyter...

Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

06. oktober 2021
Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.
Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

25. august 2021
Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Gode overganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. juni 2021
Barn og unge opplever ofte unødvendige hindringer i utdanningsløpet sitt grunnet manglende tilrettelegging. De går fra barnehage til barneskole, ungdomsskole og videre på videregående skole, lærlingep...
Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen

07. april 2021
Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. 

Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen 2021

07. april 2021
Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. I 2021 arrangeres konferansen...
aktivitetsbank Aktiv hjemme

Aktivitetsbank "aktiv hjemme"

26. mai 2020
Beitostølen Helsesportssenter har samlet og digitalisert en mengde beskrivelser av aktiviteter som kan gjøres lokalt. Du trenger ikke å ha vært pasient ved senteret for å ha glede og bli inspirert av ...

Bilde av forsiden til nettstedet Læringsplattformen

Nytt e-læringsprogram for individuell plan

18. februar 2020
Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator.
Bilde av to barn i en trapp

Fagudvikling og videnskabelse i praksis og for praksis

13. august 2019
Denne artikel handler om praksisbaseret forskning på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).

Ingressbilde_studietilbud

Videreutdanning i Nordland

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet...
Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

27. februar 2018
Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Bilde av en gutt som holder hendene åpne og med sprikende fingre, som en innramming for ansiktet

Dokumentarserie for barn (og voksne)

Sånn er jeg og sånn er det!

18. september 2017
Hvordan er det å være litt annerledes enn andre barn? I denne dokumentarserien for barn, kjent fra NRK Super, får vi vite nettopp det. Vi blir kjent med 21 barn som lærer, kjemper og ofte klarer det n...
Skjermbilde fra originalartikkelen på Helsedirektoratets side med illustrasjon av barn som gjør ulike aktiviteter

Webinar

Helsedirektoratet lanserer nye råd om fysisk aktivitet og tid i ro

04. mai 2022
Helsedirektoratet har revidert de generelle nasjonale faglige rådene om fysisk aktivitet og tid i ro. 
Ingressbilde til artikkel om alvorlig sykt barn

Sammen mot felles mål

07. mars 2022
Hvordan kan offentlige tjenester gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst persontilpasset og forutsigbart tilbud? Dette forsøker prosjektet Alvorlig sykt barn å gi svar på....
Ingressbilde_ungSOR

UngSOR-konferansen 2022

11. februar 2022
13.- 14. juni 2022 avholder SOR sin første UngSOR-konferanse i Oslo.

Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Bokserie

28. januar 2022
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteyter...
Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

06. oktober 2021
Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.
Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

25. august 2021
Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Gode overganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. juni 2021
Barn og unge opplever ofte unødvendige hindringer i utdanningsløpet sitt grunnet manglende tilrettelegging. De går fra barnehage til barneskole, ungdomsskole og videre på videregående skole, lærlingep...
Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen

07. april 2021
Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. 
Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen 2021

07. april 2021
Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. I 2021 arrangeres konferansen...

aktivitetsbank Aktiv hjemme

Aktivitetsbank "aktiv hjemme"

26. mai 2020
Beitostølen Helsesportssenter har samlet og digitalisert en mengde beskrivelser av aktiviteter som kan gjøres lokalt. Du trenger ikke å ha vært pasient ved senteret for å ha glede og bli inspirert av ...
Bilde av forsiden til nettstedet Læringsplattformen

Nytt e-læringsprogram for individuell plan

18. februar 2020
Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator.
Bilde av to barn i en trapp

Fagudvikling og videnskabelse i praksis og for praksis

13. august 2019
Denne artikel handler om praksisbaseret forskning på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).

Ingressbilde_studietilbud

Videreutdanning i Nordland

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet...
Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

27. februar 2018
Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.
Bilde av en gutt som holder hendene åpne og med sprikende fingre, som en innramming for ansiktet

Dokumentarserie for barn (og voksne)

Sånn er jeg og sånn er det!

18. september 2017
Hvordan er det å være litt annerledes enn andre barn? I denne dokumentarserien for barn, kjent fra NRK Super, får vi vite nettopp det. Vi blir kjent med 21 barn som lærer, kjemper og ofte klarer det n...