Bilde av Martine Eliasson, prosjektleder for Målet med prosjektet er å samle inn erfaringer og synspunkter fra ungdommer med funksjonsnedsettelser om hvordan de får delta på fritidsaktiviteter. Det er ikke så mange i målgruppen som klikker seg inn på denne siden. Vi utfordrer derfor fagpersoner, frivillige og angdre voksne som er hovedmålgruppen for denne siden å utfordre barn og unge til å ta kontakt med Martine.

Her er noen eksempel på spørsmålene en ønsker å få svar på. Får du være med på alle skoleturene? Får du drive på med det du har lyst til på fritiden? Får du være med dine venner? Vi ønsker å finne ut hvordan akkurat du opplever dette og hvordan vi kan skape en fritid for alle. 

Kjenner du noen som kan bidra inn i dette prosjektet eller er du selv i målgruppa?

Alle som deltar og svarer på spørsmål i dette prosjektet vi bli sikret anonymitet. Det betyr at ingen skal kunne finne frem til at du har deltatt eller hva du svarte. Du kan også når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten å måtte forklare hvorfor. 

Hvis du tenker «Yes! Dette vil jeg være med på!», tar du kontakt med Martine Eliasson på e-post: martine.eliasson@nhf.no

Har du spørsmål kan du også kontakte Martine på mobil 971 46 583.