Prosjektet "Tur- og treningskompis"

Nordland idrettskrets samarbeider med Forum for Natur og Friluftsliv, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland fylkeskommune og kommunene i fylket med å rekruttere og tilby kurs for alle som ønsker å lære mer om å tilrettelegge aktive fritidstjenester for andre.

Utlevering av kursbevis etter endt tur- og treningskompiskurs.

Alle landets kommuner tilbyr en støttekontakttjeneste. Målet med denne lovpålagte tjenesten er å tilby de som trenger det støtte til å delta i meningsfylte aktiviteter. Kurstilbudet som nå er utviklet og som tilbys regionalt i Nordland har stor betydning for å gi ansatte og oppdragstakere kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge tjenester både individuelt og i grupper.

Prosjektet har fått tilskuddsmidler fra Gjensidigestiftelsen, og nylig presenterte prosjektleder Stine Wike erfaringene fra prosjektets 2 første år på Stiftelsens nasjonale konferanse i Oslo. Foredraget kan du se og høre her: https://www.youtube.com/watch?v=O0Zv8E5uEzQ&feature=youtu.be&t=34m13s
 
Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du ta kontakt med Stine Wike på mobil 997 37 988 eller e-post stine.wike@idrettsforbundet.no

Vedlegg og lenker

Prosjektbeskrivelse

Brosjyre

Facebook: https://www.facebook.com/Tur-og-treningskompis-Nordland-1710669225679358/

Instagram: https://www.instagram.com/turogtreningskompis/

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nordland-idrettskrets/prosjekter/tur--og-treningskompis/