pubertet og seksualitet

Jente som står med utstrakte armer med ryggen tilReisen fra barndom til voksen må gjøre svingen innom pubertet, og puberteten er ei brytningstid for enhver ungdom.

Mange føler at det er vanskelig å leve opp til forventninger og idealer om kropp og seksualitet. Vi lever i et samfunn der mediene i stor grad er med på å definere hva som er en fin kropp. Dette idealet er ikke lett å leve opp til for noen. Derfor er det viktig å hjelpe alle barn og unge med å få et positivt syn på deres egen kropp og deres egen seksualitet – et positivt syn på seg selv som man er. Noen barn med nedsatt funksjonsevne kan ha ekstra behov for støtte på dette området.

Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark, barneseksjonen utarbeidet i 2010 ei idebok kalt Kroppkunn. Denne ideboka omhandler arbeidet med barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser og venner og kjærester. Boka er et tilpasset hjelpemiddel for kartlegging av barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser, venner og kjærester. KroppKunn er laget for barn og ungdom 10-15 år med en lett til moderat funksjonsnedsettelse.

Klara Klok er ei spørreside som gir informasjon og veiledning om temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet for ungdom og unge voksne. Nettstedet driftes av UNG i Nordland i Nordland fylkeskommune, men er en nasjonal tjeneste.