Likestillingsminister Anette Trettebergstuen inviterte 5. oktober funksjonshemmedes organisasjoner for å fortelle om regjeringens beslutning om å inkorporere CRPD i norsk lov.

Gruppebilde av Fra venstre: Janne Skei fra SAFO, Erling Due Bergseth fra EMPO TV, Mia Pedersen (ledsager), Siri Espe og Ingrid Thunem fra Unge Funksjonshemmede, Berit Therese Larsen og Lilly Ann Elvestad fra FFO, Tove Linnea Brandvik fra SAFO (på skjerm)

Fra venstre: Janne Skei fra SAFO, Erling Due Bergseth fra EMPO TV, Mia Pedersen (ledsager), Siri Espe og Ingrid Thunem fra Unge Funksjonshemmede, Berit Therese Larsen og Lilly Ann Elvestad fra FFO, Tove Linnea Brandvik fra SAFO (på skjerm), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, Eva Buschmann fra FFO, Tom Tvedt fra SAFO og statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet. Foto: KUD

 

I første omgang vil regjeringen innhente en juridisk ekspertvurdering om hvordan dette skal skje. Ekspertvurderingen skal gi regjeringa anbefaling om hvordan konvensjonen bør innlemmes, og skal særskilt vurdere inkorporering i menneskerettsloven. Vurderingen skal skje så raskt som mulig og senest innen utløpet av 2023.

Les Regjeringens pressemelding her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-vil-inkorporere-crpd-i-norsk-lov/id2931738/

Hva er CRPD?

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne