Frivillig.no gjør det lettere å finne noe du vil bidra med. På frivillig.no vil du finne oppdrag som frivillige organisasjoner over hele landet trenger frivillige til. Frivillig.no skal svare på spørsmålet "hva kan jeg bidra med der jeg bor?" og vise hele bredden i frivilligheten. Frivillig.no er gratis å bruke både for frivillige organisasjoner og folk som ønsker å bli frivillige.


Illustrasjon som viser ulike former for frivillig arbeidHva er en frivillig organisasjon?

Frivillighet Norge definerer en frivillig organisasjon som en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Med frivillig virke menes virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Organisasjonene kan ha ulike typer ideelle formål som miljøvern, menneskerettigheter, fremming av tro og livssyn, folkehelsearbeid, sosiale eller kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid, bistand osv.

Med sammenslutning av personer eller virksomheter menes frivillige lag, foreninger, stiftelser, nettverk og paraplyorganisasjoner. De fleste frivillige organisasjonene i Norge er medlemsbaserte foreninger. Noen organisasjoner er imidlertid organisert som stiftelser som ikke er medlemsbaserte.

Frivillige organisasjoner er selveiende og styres i henhold til egne vedtekter og statutter. Norsk lov regulerer ikke etablering og styring av frivillige organisasjoner, men dersom en organisasjon er huseier, arbeidsgiver, har momspliktig omsetning eller liknende må organisasjonen iaktta norsk lov på disse områdene.

Verdiskapingen i frivillig sektor (inkludert verdien av det frivillige arbeidet) var på 128 milliarder kroner i 2013. Omfanget på frivillig arbeid anslås til 138 800 fulltidsårsverk i 2014.

Kilde: Frivillighet Norge