Film fra "Grenseløs tur": Valnesfjord Helsesportssenter slår følge med sju ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser på en strabasiøs og utfordrende vintertur. Med på turen er også befal fra forsvaret. Ved hjelp av ski, hundeslede, rein med pulk, piggekjelke og truger, forflytter gruppa seg i Sjunkhatten Nasjonalpark. For mange av ungdommene er dette første gang de gjennomfører en flerdagers overnattingstur vinterstid. Gjennom turen deles erfaringer og opplevelser, og vennskap utvikles. Dette er en kortversjon av filmem. Hele filmen kan kjøpes hos www.vhss.no

Lenker som er relevante for teamet og forelesningene

Fritid for alle -  nasjonal idé- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og andre som søker informasjon knyttet til fagfeltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse".

Fritid med bistandpresenterer en metode som går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i selvvalgte fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med fokus på den enkeltes muligheter, ønsker, drømmer og behov.

Videnscenter om handicap - samler, utvikler og formidler kunnskap om tilpasset fysisk aktivitet og jobb til mennesker med funksjonsnedsettelser.