Omslagsbilde til rapporten Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnetGjennomgangen bygger på 117 klagesaker fra landets statsforvalterembeter.

Her er hovedfunnene i rapporten:

  • Nær halvparten av kommunenes vedtak mangler dokumentasjon på at enten personen selv, vergen eller de pårørende har medvirket i utformingen av tjenestetilbudet.
  • Kommuners bruk av konsulentselskaper til å vurdere effektivisering av tjenester får konsekvenser for utformingen av tjenestene til den enkelte, blant annet gjennom mangelfull kartlegging av individuelle behov og en utmåling som fremstår som standardisert
  • Kommunen bruker i liten grad lovbestemmelsene som skal sikre individtilpassing av tjenestene.
  • Utviklingshemmede har liten innflytelse over hvor de skal bo, og hvem de bor sammen med.
  • Risiko for unødvendig bruk av tvang øker fordi tjenestetilbudet som helhet ikke vurderes i lys av tvangsvedtak. Det tas ikke hensyn til at det kan være plikt å tilby mer, flere eller andre typer tjenester for å unngå tvang.

Rapporten kan leses her:

retten-til-et-selvstendig-liv.pdf

Rapporten finnes også i lettlest versjon, se lenken under.

Kilde

https://ldo.no/ombudet-og-samfunnet/rapporter/selvbestemmelse-for-funksjonshemmede/retten-til-et-selvstendig-liv-og-til-a-vare-en-del-av-samfunnet/