Omslaget til nasjonal veileder fra Helsedirektoratet Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familierStortinget har vedtatt nye bestemmelser som tydeliggjør ansvar og myndighet når barn, unge og deres familier har behov for et sammensatt tjenestetilbud med oppfølging som involverer flere aktører i velferdstjenestene. Endringene gjelder samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.

Veilederen forklarer de nye bestemmelsene nærmere og tydeliggjør hvordan pliktene kan ivaretas. Målet er også at veilederen skal være et praktisk verktøy i implementering av de nye eller endrede bestemmelsene om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.

Veilederen som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet finner du her:

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier.pdf

Kilde

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-familier