RullestolbasketNKBUF er en del av Helse Nord og skal styrke, løfte og spre kompetanse og kunnskap om aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særlig vekt på tilpasset fysisk aktivitet. PIT og NKBUF har sammenfallende mål om å bidra til økt aktivitet og bevegelsesglede, bla. ved å øke kompetansen om tilrettelegging i idrettslag, i skolen, blant studenter og fagpersoner. 

NKBUF er stolt av å ha bidratt til forskning i samarbeid med aktivitetskonsulent ph.d Svein Bergem ved PIT om bruk av aktivitetshjelpemidler for barn og unge med funksjonsnedsettelse. I tillegg støtter NKBUF en ph.d. fra Norges Idrettshøgskole som undersøker hva som fasiliterer deltakelse i organisert idrett for ungdom med funksjonsnedsettelse.  
NKBUF har alltid vært opptatt av at det er gjennom nettverksbygging, samarbeid og kunnskapsdeling man finner mulighetsrommet for barn og unge med funksjonsnedsettelser når det gjelder å få delta med den kroppen og de forutsetninger man har.

At PIT nå satser stort med både et imponerende og nytenkende nybygg, og med spennende tanker og visjoner rundt hva som øker deltakelse i idrett, det støtter og bejubler vi. Dette flotte, regionale prosjektet i Trøndelag har potensiale til å kunne ha stor innvirkning på hvordan man tenker om aktivitet for alle, i landets øvrige idrettskretser. NKBUF er derfor en stolt samarbeidspartner med PIT.