Omslagsbilde til rapporten Vi har i Norden forskning som beskriver tydelig at barn og unge med funksjonsnedsettelser erfarer en hverdag med færre muligheter til å møte venner og delta i aktiviteter på fritiden. De opplever oftere å ikke bli involvert i beslutninger og får sjeldnere uttale seg i saker som angår dem. 

Rapporten som er utgitt av Nordens Velferdssenter tar utgangspunkt i den universelle retten alle barn og unge har til å delta, si sin mening og bli hørt i alle saker som angår dem. Målsetningen med rapporten er å formilde kunnskap om hvordan vi kan styrke rettighetene og mulighetene for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden. Rapporten beskriver hindringene for deltakelse som mange barn og unge møter, men også gode metoder for å legge til rette for deltakelse for flere.

Nordisk ministerråd har en felles visjon om et bærekraftig Norden. Handlingsplanen for et bærekraftig Norden 2021–2024 og den tverrsektorielle strategien om barns rettigheter, Barn og unge i Norden, skal bidra til å virkeliggjøre denne visjonen. Rapporten som er ett av flere initiativ som skal bidra til å øke kunnskapen om virksomme metoder for å fremme deltakelse og fjerne barrierer for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden kan du lese her:

Se, lytte og inkludere. Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden [pdf]

Kilde

Denne rapporten:

https://nordicwelfare.org/nb/nyheter/ny-rapport-ulike-muligheter-til-a-delta-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser/

Barn, unge og deltakelse:

https://nordicwelfare.org/nb/projekt/barn-unga-och-delaktighet/