- er viktig for alle

Seksualopplysning

Ønsker du mer kunnskap eller undervisning for en gruppe ungdommer kan Medisinernes Seksualopplysning i Trondheim, Tromsø, Bergen eller Oslo kontaktes. Initiativ og teksten nedenfor har vi fått fra MSO Trondheim

Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon bestående av medisinstudenter som driver med oppsøkende seksualundervisning til ungdom. Målsetningen med undervisningen er å redusere antall uønskede svangerskap, øke kunnskapen om kroppen og hvordan den fungerer, samt å gi ungdom et positivt syn på kropp og seksualitet. MSO tilpasser undervisningen sin etter gruppen det skal undervises for, både med tanke på tema og hvor detaljert man går inn på de ulike temaene.For mer informasjon, eller bestilling av undervisning, kan du se på MSO Trondheim sin hjemmeside: https://www.mso-trondheim.no/MSO Trondheim har søsteravdelinger lokalisert i Tromsø, Bergen og Oslo
Dersom du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med MSO-styret i Trondheim på følgende mail: styret@mso.org.ntnu.no