Sex og samliv

Alle har rett til en god og trygg seksualitet. Seksuell nytelse og seksuell funksjon kan påvirkes noe av en funksjonsnedsettelse. Prat om seksualitet og søk kunnskap slik at funksjonsnedsettelsen ikke blir til hinder for et godt seksualliv!

Seksuelle spørsmål er like naturlige å ha for alle. Alle trenger kunnskap for å få en god og trygg seksualitet. Ut fra de livene vi har levd har vi alle våre erfaringer, kunnskaper, holdninger og moral. Seksualiteten kan ha stor eller liten plass, avhengig av alder og livssituasjon, og avhengig av hvilke valg vi har tatt. Spørsmålene kan være få eller mange. Vi har frihet til å bestemme hvordan vi vil forholde oss til - og leve ut vår seksualitet.

Mange finner en kjæreste eller en seksualpartner. Noen velger å ikke dele seksualiteten sin med andre.

Det viktigste er at du blir tilfreds selv. Det finnes ingen fasit du må følge, enten du lever med eller uten funksjonsnedsettelse, med eller uten en partner. 

Søk kunnskap! Om du er usikker er det viktig å søke kunnskap og gode svar. Kunnskap og mot til å snakke om seksualitet og funksjonsnedsettelse kan noen ganger være dårlig i helsevesenet, men mange har også bra med kunnskap. Du kan kontakte Helsestasjon for ungdom for råd og veiledning, men om du syns det er vanskelig å snakke med noen ansikt til ansikt kan du kontakte tjenesten Klara Klok. Her er ingen spørsmål for dumme eller for flaue. 

For noen vil det være behov for seksualtekniske hjelpemidler. Dette kan legen din rekvirere på et eget skjema fra NAV. Du kan få hjelp til veiledning, utprøving og rekvisisjon på sykehusavdelinger med spesialister i gynekologi, urologi og nevrologi. Du kan også få hjelp hos privatpraktiserende spesialister med tilsvarende kompetanse. Fastlegen kan også rekvirere. Rekvisisjonen blir sendt direkte til leverandøren av hjelpemidlet. 

 

Kunnskapsbanken har en god side med omfattende litteraturforslag på temaet seksualitet, samliv og hjelpemidler, så her vil du kunne finne svar på mange spørsmål. 

Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv (NFSS) er er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet. Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell. NFSS arrangerer konferanser, kurs, og foredrag.Du finner mye nyttig informasjon om sex og samliv for personer med nedsatt funksjonsevne på NFSS sine hjemmesider.