Anders Midtsundstad mottar SOR-prisen 2016Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er utrolig stolte over at vår kollega, Anders Midtsundstad, er blitt tildelt SOR-prisen 2016!

Prisen gis til personer som over tid har sett betydningen av å styrke livskvaliteten for utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne.

 

Nedenfor gjengis juryens begrunnelse:

Pristildeling på SORs konferanse 27. – 28.10.16, Oslo Kongressenter

Tildeling av SOR-pris 2016!

Stiftelsen SORs fag- og forskningsfond har som formål å støtte fagutvikling og forskning som kan tjene til større forståelse av utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling, opplæring og aktiv deltakelse i hverdagen.
Samtidig har fondet siste 7 år delt ut en SOR-pris – en stimuleringspris til personer som over tid har sett betydningen av å styrke livskvaliteten for utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne.

Det er inspirerende å kjenne på at mange fagpersoner fremstår som verdige til SOR-prisen.

Stiftelsens styre har ved årets tildeling valgt å fremheve temaet aktiv deltakelse i hverdagen. En beslutning som viser seg å sammenfalle godt med konferansen hovedtema ”Bra i livet” – grunnleggende rettigheter og virkemidler.

Årets pris går til en person som har lykkes med sitt systematiske arbeid de siste 20 år - å gjøre folks drømmer mulig gjennom aktiv deltakelse i hverdagen.

Arbeidet er en varemerkebeskyttet metode i sosialt arbeid som den eneste kjente metoden. Den synliggjør hvordan man systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i denne sosiale inkluderingsprosessen - på kultur- og fritidsarenaen - som likeverdige deltakere.

Som mange vil dra kjensel på, så snakker vi om Fritid med Bistand (FmB). 30.000 personer i Norge har i dag vedtak om hjelp til fritid. 70-80 kommuner bruker metoden, som utgjør om lag 70 % av befolkningen og er samtidig tatt i bruk i mange danske kommuner.
Arbeidet så sin begynnelse i Kristiansand kommune på 90-tallet og har vokst i omfang gjennom nye prosjekt.

I dag kan vi følge en videre utvikling gjennom nettsiden som er utviklet med midler fra Helsedirektoratet og driftes av knutepunktet Fritid, for alle som er organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Aktiv Ung. Og - med dagens prismottaker med en fortsatt hånd om prosjektet, nå som seniorrådgiver.
Nettstedet har som mål å gjøre metoden kjent slik at flere barn, ungdom, voksne og eldre som trenger det, kan gis støtte inn i selvvalgte fritidsaktiviteter.

Prisvinneren er også kjent for faghefter.
Senest i 2016 - utgivelsen av fagheftet Aktiv i eget liv, muligheter på ulike livs arenaer for mennesker med utviklingshemning.
Boken bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og tilbyr konkrete verktøy, og følges opp i praksis, med utgangspunkt i temaene familie og oppvekst, eget hjem, fritid, kultur og ferie samt arbeid.

Grundighet har blitt forfatterens gode varemerke og -
Anders Midtsundstad er hans navn.

Anders, nå må du komme opp og motta diplom og
SOR-prisen til 20.000
for 2016.

Med hilsen

Stiftelsen SORs fag- og forskningsfond
Tormod Mjaaseth, styremedlem

Stiftelsen SOR er et nasjonalt nettverk som består av fagmiljøer, brukerorganisasjoner og fagorganisasjoner rundt utviklingshemmede i Norge. Midtsundstad mottok prisen 27. oktober 2016, på Bra i Livet konferansen, hvor 800 fagfolk deltok.

I sin takketale, takket prisvinneren for prisen gjennom å vise til det gode arbeidet som gjøres av fagpersoner som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser anser SOR-prisen som en viktig honnør til kompetansetjenesten vår, og den jobben som Anders Midtsundstad gjør og har gjort.

Gratulerer med prisen, Anders!

Lenker

fritidmedbistand.no og fritidforalle.no


Stiftelsen SOR


SOR ble opprettet i 1951.

Virksomhetsidé

  • Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter
     
  • Stiftelsen SOR arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner

Visjon

Alle mennesker med utviklingshemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre