Twitterlogoen Twitter.com/nkbuf

Facebooklogoen Facebook/NKBUF

FacebooklogoenFacebook-gruppen Aktivitet og deltakelse 

YouTubelogoenVår kanal på YouTube

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser kan nås på e-post her: nkbuf@vhss.no