Illustrasjonsbilde av ung mann som holder hendene mot hodet, liggende på en sengKlarspråk-veilederen gir deg en rekke råd og tips. Veilederen tar utgangspunkt i at alle skal kunne bruke samme løsning. Altså prinsippet bak universell utforming. Jobber du med å skrive, bestille eller kvalitetssikre språk på kommunale nettsider, så kan KS sin veileder være til hjelp for deg. Veilederen inneholder blant annet ti sjekkpunkter.

Last ned veilderen

Bildetekst: Oppgitt! Språket i det offentlige blir stadig klarere. Likevel har fortsatt 20 prosent av voksne nordmenn fortsatt problemer med å forstå hva staten og kommunene vil fortelle dem.

Les mer:

Språkhjelp til digitale selvbetjeningsløsninger: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/klart-sprak-i-digitale-selvbetjeningslosninger/

Vi trenger klarspråk for alle: https://bufdir.no/uu/Nytt/Arkiv/2018/Vi_trenger_klarsprak_for_alle/