Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges livForskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status viser en ny rapport utgitt av NOVA. Dataene bygger på undersøkelser som er gjennomført i Norge i 2014 og 2015.

Rapporten «Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene?» presenterer ungdoms forhold til foreldre og venner, trivsel i skolen og fremtidsplaner, deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og digital fritid, helse og trivsel, seksualitet og seksuell krenkelse.

Hele rapporten kan du laste ned og lese her: Sosiale forskjeller i unges liv

Kilde:
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/Sosiale-forskjeller-i-unges-liv