Dette er en illustrasjonsfilm om prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler. Filmen er laget i et samarbeid mellom VHSS, BHSS, Norges idrettsforbund/Nordland idrettskretsFNF Nordland og NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, takket være midler fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Nedenstående film presenterer aktivitetshjelpemidlenes betydning for enkeltmennesker. I filmen møter du tre personer i ulike faser i livet og med ulik bakgrunn - alle har de kjent på betydningen av aktivitetshjelpemidler for å kunne være delaktig der de ønsker!