Tilgjengelighet Kultur-Norge

Interesseorganisasjonene Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler vil gjennom prosjektet Tilgjengelighet Kultur–Norge gjøre kulturarenaer mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

To interesseorganisasjoner vil sammen gjøre norske kulturarenaer mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bak prosjektet Tilgjengelighet Kultur–Norge står Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler.

Med støtte fra Deltasenteret og inspirasjon fra den engelske organisasjonen Attitude is Everything, vil interesseorganisasjonene veilede og inspirere kulturarrangører til å sette fokus på god tilgjengelighet for alle. Målet er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til økt kulturopplevelse og deltakelse.

I alt 16 kulturaktører fra hele landet er med i prosjektet i 2016 og fungerer som spydspisser.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, har vært med å utvikle en app, Moveasy. I Moveasy kan man vurdere et sted/arrangement/tursti/kontor etc. med tanke på både kvalitet og tilgjengelighet og dele dette med verden. I neste omgang skal det hjelpe andre, som trenger det, å kunne planlegge turene sine med en høyere grad av trygghet. Se film fra lanseringen av Moveasy her: https://youtu.be/O43uuP14yHY

Bruk Moveasy her:

EnergiMølla - Kongsberg
Festspillene i Nord-Norge - Harstad
Hulen - Bergen
Kongsberg Jazzfestival - Kongsberg
Kroa i Bø - Bø
Laugen Rock og Bluesklubb - Ringebu
Musikkflekken - Bærum
Olavsfestdagene - Trondheim
Parkenfestivalen - Bodø
Pstereo - Trondheim
Rockeklubben i Porsgrunn - Porsgrunn
Steinkjerfestivalen AS - Steinkjer
Stiftelsen Kulturcompagniet / Rootfestivalen - Brønnøysund
Vinjerock - Vang
Viseklubben Spelt - Tromsø
Vulkan Arena / Pokalen - Oslo

Les mer om Tilgjengelighet Kultur-Norge her:

https://www.facebook.com/tilgjengelighet/
https://www.konsertarrangor.no/nyhetsarkiv/2016/5/mer-kultur-til-de-med-nedsatt-funksjonsevne/