Omslagsbilde av NOU 2020:1, Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndromNOU 2020: 1
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018

Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020


Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Videre skulle utvalget foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom og deres pårørende. Utredningen ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020.

NOUen kan lastes ned her: NOU 2020 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes.pdf. Den finnes også på Regjeringens nettsider (lenke nedenfor).

Kilde

Regjeringen

Innspill

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sitt bidrag til NOU 2020:1: Spørreundersøkelse om fritidsaktiviteter for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom.

Spørreundersøkelsen


Omslagsbilde

«Ugle» av Andreas Widerøe Hagen f.1989.

Andreas har siden 12 års alderen vist interesse og talent for å bruke billedkunsten som uttrykksform. Han har hatt en rekke separate utstillinger og deltatt på flere kollektive utstillinger. Den norske kunstneren Kjell Erik Killi Olsen oppdaget tidlig hans talent og har fulgt ham opp igjennom årene. Killi Olsen og Andreas har også hatt en vellykket utstilling sammen.