Rapport fra NOVA

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv finne ut av hvordan de skal skaffe seg hjelp, noe som kan føre til en skjevfordeling av hjelpen.

Rapport fra NOVA om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelserFamilier med barn som har en funksjonsnedsettelse har ofte en veldig krevende livssituasjon som innebærer at de har behov for mer hjelp fra det offentlige enn andre familier. I en ny rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA har forskerne Aisha S. Demiri og Tonje Gundersen sett på hvordan disse foreldrene opplever de offentlige hjelpetjenestene. Rapporten bygger på litteraturgjennomgang fra en rekke land samt egne intervjuer.

Les artikkelen "Informasjonssvikt øker risikoen for skjevfordeling av hjelp til familier med handikappede barn" hos Utdanningsforsning.no

Last ned rapporten her.