Rapport fra NOVA om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelserFamilier med barn som har en funksjonsnedsettelse har ofte en veldig krevende livssituasjon som innebærer at de har behov for mer hjelp fra det offentlige enn andre familier. I en ny rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA har forskerne Aisha S. Demiri og Tonje Gundersen sett på hvordan disse foreldrene opplever de offentlige hjelpetjenestene. Rapporten bygger på litteraturgjennomgang fra en rekke land samt egne intervjuer.

Les artikkelen "Informasjonssvikt øker risikoen for skjevfordeling av hjelp til familier med handikappede barn" hos Utdanningsforsning.no

Last ned rapporten her.