Bilde av blyantspisser i mange farger

– delprosjekt med mål om å forbedre kommunikasjon og samhandling

"Ulikheter gir muligheter"

03. juli 2017

Kompetansetjenesten (Aktiv Ung) er tildelt midler gjennom Nasjonalt Velferdsteknologiprogram for å teste ut en ny, digital kommunikasjonsplattform for bedre samhandlingen om og med bruker. Søknaden er et samarbeid med Horten kommune og spesialisthelsetjenesten.

Illustrasjon av figurer i ring rundt lyspære

Ulikheter gir muligheter

03. juli 2017

Forprosjektet Ulikheter gir muligheter er ferdigstilt. Forprosjektet har vært delfinansiert av Helse Nord RHF sine øremerkede midler til Nasjonale tjenester. Oppdraget var å utvikle et hovedprosjekt i den hensikt å styrke samhandling mellom pasienten, hans/hennes lokale nettverk, kommunen og spesialisthelsetjenesten før, under og etter habiliterings- og rehabiliteringsopphold.

Bilde av barn som er med på tautrekkingskonkurranse

Statusrapport forprosjektet Ulikheter gir muligheter

02. juni 2016

Forprosjektet Ulikheter gir muligheter handler om å øke aktivitet og deltakelse for barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelse gjennom å finne gode modeller for samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Forprosjektet skal ende opp i en søknad om et hovedprosjekt, hvor modellene skal prøves ut. Målgruppen er barn, unge og unge voksne som er tilknyttet habiliteringstjenesten og/eller har opphold ved rehabiliteringssenter.

Illustrasjon med fargeglade barn

Prosjekt ”Ulikheter gir muligheter”

09. juni 2015

Helse Nord innvilger 250000.- til forprosjektet ”Ulikheter gir muligheter”.