Undervisningsopplegget er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse og er et samarbeid med NORD universitet i Bodø. Temaet er "Aktivitet og deltakelse med fokus på personer med en funksjonsnedsettelse"

Undervisning ved profesjonsutdanningen, NORD universitet, Bodø, 9-10. nov. 2016

Hvordan skape muligheter for aktivitet og deltagelse?

Foreleser: Jorunn Midtsundstad, postdoktor ved Universitetet i Agder og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.


«På tvers» – En utfordring og en mulighet for norsk helsevesen

Foreleser: Erik Sigurdsen, tidligere overlege ved Valnesfjord Helsesportssenter og nå pensjonert avdelingsoverlege fra Ryggmargsskadeavdelingen ved St.Olavs hospital i Trondheim.


Bilde av person i rullestolMitt liv som funksjonshemmet

En fortelling om betydningen av deltakelse i forhold til oppvekst, vennskap/venner, fritid, skolegang og arbeid.

Foreleser: Thomas Jakobsen, Gravemaskinkjører, med på Norges kjelkehockeylandslag og deltaker i alpine grener (Sit-ski) i Paralympics 2014 i Sotsji, 2010 Vancouver: http://www.nrk.no/sport/_-jeg-sa-ingen-vits-i-a-leve-1.11019264


Idrettsdeltakelsens betydning for samfunnsdeltakelse

Foreleser: Anne-Merete Kissow, Ekstern lektor ved Syddansk Universitet, idrettskonsulent ved Handicapidrættens Videncenter i Danmark og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse.
http://www.handivid.dk/ 

Krop og funktionshæmning 2013.pdf


Å ville er å gjøre – Integrering sett i lys av kultur, holdning og tankekraft

Foreleser: Lise Jaastad, stipendiat, Nord universitet. PHS Senter for praktisk kunnskap


Arctivity

Foreleser: Jonny Jakobsen, prosjektleder Arctivity