Ung ufør

To jenter med ryggen til som går ned langs en veiUng ufør er en som er ufør på grunn av medfødt kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller er blitt minst 50 prosent ufør før han eller hun fylte 26 år.

Unge uføre må forholde seg til NAV som eneste eller en av inntekstkildene. NAVs informasjonssider for unge uføre inneholder informasjon om hvilke rettigheter og plikter unge uføre må forholde seg til. NAV har i tillegg gode informasjonssider om generelle forhold rundt å være ung med funksjonsnedsettelse, blant annet om hjelpemidler som du som ung ufør vil dra nytte av.

Mange ungdommer opplever det å bli overført til voksenavdeling som veldig vanskelig, og forskning viser at dårlige overganger kan ha store helsemessige konsekvenser. Transisjon er en prosess der ungdom med langvarige helseutfordringer får tilpasset informasjon og økende ansvar for egen helse. Det er helsetjenestens ansvar å sikre gode overganger for ungdom.

Overganger i livet kan være krevende uansett, og med nedsatt funksjonsevne har man en ekstra faktor å ta hensyn til. St.Olavs Hospital/Universitetssykehuset i Trondheim har laget denne artikkelen om Ungdomsmedisin - trygge overganger for unge pasienter.