Ungdom med sjelden diagnose.jpgUnge funksjonshemmede jobber nå med et prosjekt som handler om unge med sjeldne diagnoser og deres tilbud i helsevesenet.

  1. Er du mellom 17 og 30 år?
  2. Har du en sjelden diagnose?
  3. Kunne du tenke deg å dele dine erfaringer fra helsevesenet?

Svarer du ja på spørsmålene over vil Unge funksjonshemmede gjerne ha kontakt med deg!

Unge funksjonshemmede jobber nå med et prosjekt som handler om unge med sjeldne diagnoser og deres tilbud i helsevesenet. Prosjektet har som mål å finne ut mer om tilbudet unge mennesker med sjeldne diagnoser får.

De ønsker derfor å intervjue ungdommer for å lære mer om hvordan disse ungdommene opplever ulike tilbud i helsevesenet - i  kontakt med fastlegen, legevakta, opphold på sykehus eller rehabiliteringtilbud, kontakt med kompetansesenter eller andre helsetilbud.

Mer informasjon på linken til Unge funksjonshemmedes nettside