Unge funksjonshemmede

Er en paraplyorganisasjon for 37 ulike organisasjoner som til sammen representerer  25 000 ungdommer og unge voksne.

Unge funksjonshemmede arbeider for deltakelse og samfunnsmessig likestilling for barn og ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom

De har spesielt fokus på utdanning, arbeidsliv, levekår, rammekår for organisasjoner, seksualitet, ungdomshelse og internasjonalt arbeid.

 

Kilde: Unge funksjonshemmede