Unge funksjonshemmede har langt lavere livskvalitet sammenliknet med jevnaldrende i befolkningen. Livskvalitet handler om levekår, helse og psykososiale forhold. Mens 75 prosent i alderen 25–44 år stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, er andelen blant unge funksjonshemmede nede i 40 prosent.

Det viser oppdaterte tall fra 2015 SSB leverer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Mer om tallene finnes i rapporten «Personer med nedsatt funksjonsevne: Indikatorer for levekår og likestilling» (2013).

Figur fra statistikk

Kilde:

Les hele artikkelen hos Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/unge-med-nedsatt-funksjonsevne-har-darligere-livskvalitet