Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet

Bare 40 prosent av unge funksjonshemmede er stort sett fornøyde med livet og synest det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen.

Unge funksjonshemmede har langt lavere livskvalitet sammenliknet med jevnaldrende i befolkningen. Livskvalitet handler om levekår, helse og psykososiale forhold. Mens 75 prosent i alderen 25–44 år stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, er andelen blant unge funksjonshemmede nede i 40 prosent.

Det viser oppdaterte tall fra 2015 SSB leverer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Mer om tallene finnes i rapporten «Personer med nedsatt funksjonsevne: Indikatorer for levekår og likestilling» (2013).

Figur fra statistikk

Kilde:

Les hele artikkelen hos Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/unge-med-nedsatt-funksjonsevne-har-darligere-livskvalitet