Universell utforming

Velg stikkord
Velg stikkord
Ingressbilde til artikkel om tilgjengelige møteplasser

Erfaringskollektivet – Ny veileder om tilgjengelige arrangementer

06. oktober 2022
Veilederen viser hvilke barrierer personer med fysiske funksjonsnedsettelser møter på kultur- og fritidsarrangementer. Den gir konkrete tips og råd til arrangører om hva som kan gjøres for å fremme de...
Fotografi som viser mennesker som sitter på en benk ved et vann

Kartlegging av turveger – ny rapport

08. september 2022
I Vestfold og Telemark har mange kommuner i flere år jobbet målrettet og tverrfaglig med utvikling av turveger for alle. Tilgjengelige turveger i nærmiljøet inkluderer alle brukergrupper og styrker bå...

Skjermbilde av den nye nettsiden nkbuf.no

nkbuf.no relanseres 1. februar

01. februar 2022
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin nettside har i all hovedsak vært uforandret de siste 6 årene. For å tilfredsstille kravene til offentlige nettsteder hva angå...
Ingressbilde til artikkel om Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Handlingsplan

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

18. august 2021
Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant ann...

Ingressbilde til artikkel om veilederen Universell utforming i planlegging

Veileder i universell utforming

02. juni 2021
Universell utforming er viktig for å bidra til gode liv for alle og et samfunn som er tilgjengelig for alle.
Et oversiktsfoto over et boligområde med forklarende tekst som beskriver hva som gjør et område godt universelt utformet på hva man bør se etter når

Nye hefter om universell utforming

12. mars 2021
Høsten 2020 fikk KS produsert fire hefter om universell utforming. Her er oversikten.  

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne.

Ny rapport

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

16. oktober 2020
Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeli...
Bildet viser hvordan man finner tilgjengelige fiskeplasser i app fra Norges jeger- og fiskerforening sin app

Fiskeplasser for alle

02. juli 2019
Norges Jeger- og fiskerforbund har lansert i sin app en ny kartfunksjon som synliggjør fiskeplasser som er tilgjengelige også for personer med behov for en rullestol.

Bilde av Tilgjengelighetsmerket

Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle

Tilgjengelighetsmerket

12. desember 2018
Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert.
Logoen til Tilgjengelighet Kultur-Norge

Tilgjengelighet Kultur-Norge

14. juni 2016
Interesseorganisasjonene Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler vil gjennom prosjektet Tilgjengelighet Kultur–Norge gjøre kulturarenaer mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne....

Husbanken

Boligveileder for mennesker med funksjonshemming

29. mars 2016
Husbanken har i samarbeid med Bufdir laget en ny boligveileder som retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. 
Ingressbilde til artikkel om tilgjengelige møteplasser

Erfaringskollektivet – Ny veileder om tilgjengelige arrangementer

06. oktober 2022
Veilederen viser hvilke barrierer personer med fysiske funksjonsnedsettelser møter på kultur- og fritidsarrangementer. Den gir konkrete tips og råd til arrangører om hva som kan gjøres for å fremme de...
Fotografi som viser mennesker som sitter på en benk ved et vann

Kartlegging av turveger – ny rapport

08. september 2022
I Vestfold og Telemark har mange kommuner i flere år jobbet målrettet og tverrfaglig med utvikling av turveger for alle. Tilgjengelige turveger i nærmiljøet inkluderer alle brukergrupper og styrker bå...
Skjermbilde av den nye nettsiden nkbuf.no

nkbuf.no relanseres 1. februar

01. februar 2022
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin nettside har i all hovedsak vært uforandret de siste 6 årene. For å tilfredsstille kravene til offentlige nettsteder hva angå...

Ingressbilde til artikkel om Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Handlingsplan

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

18. august 2021
Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant ann...
Ingressbilde til artikkel om veilederen Universell utforming i planlegging

Veileder i universell utforming

02. juni 2021
Universell utforming er viktig for å bidra til gode liv for alle og et samfunn som er tilgjengelig for alle.
Et oversiktsfoto over et boligområde med forklarende tekst som beskriver hva som gjør et område godt universelt utformet på hva man bør se etter når

Nye hefter om universell utforming

12. mars 2021
Høsten 2020 fikk KS produsert fire hefter om universell utforming. Her er oversikten.  

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne.

Ny rapport

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

16. oktober 2020
Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeli...
Bildet viser hvordan man finner tilgjengelige fiskeplasser i app fra Norges jeger- og fiskerforening sin app

Fiskeplasser for alle

02. juli 2019
Norges Jeger- og fiskerforbund har lansert i sin app en ny kartfunksjon som synliggjør fiskeplasser som er tilgjengelige også for personer med behov for en rullestol.
Bilde av Tilgjengelighetsmerket

Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle

Tilgjengelighetsmerket

12. desember 2018
Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert.

Logoen til Tilgjengelighet Kultur-Norge

Tilgjengelighet Kultur-Norge

14. juni 2016
Interesseorganisasjonene Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler vil gjennom prosjektet Tilgjengelighet Kultur–Norge gjøre kulturarenaer mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne....
Husbanken

Boligveileder for mennesker med funksjonshemming

29. mars 2016
Husbanken har i samarbeid med Bufdir laget en ny boligveileder som retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende.