Utdanning og arbeid

Velg stikkord
Velg stikkord
Omslagsbilde til Nordland fylkeskommunes strategi mot ungt utenforskap

Ung inkludering i Nordland

Divna. Aktan. Alle. Sammen.

04. mai 2022
Nordland Fylkeskommune (NFK) har utformet en strategi som skal motvirke ungt utenforskap i Nordland. Arbeidet med tilhørende handlingsprogram til strategien er i gang. Målgruppen for arbeidet er barn ...
Bilde av tre unge menn som sitter på en brygge og ser utover havet

Rapport om ungt utenforskap

25. januar 2022
Stavanger kommune har etablert en egen kommisjon som har sett nærmere på utenforskap blant unge. Deres funn er nedslående. Dagens samfunn tar ikke i bruk de unges ressurser, det blir ikke gjort nok fo...

Billedkollage av ulike mennesker i aktivitet
Omslagsbilde til Nordland fylkeskommunes strategi mot ungt utenforskap

Ung inkludering i Nordland

Divna. Aktan. Alle. Sammen.

04. mai 2022
Nordland Fylkeskommune (NFK) har utformet en strategi som skal motvirke ungt utenforskap i Nordland. Arbeidet med tilhørende handlingsprogram til strategien er i gang. Målgruppen for arbeidet er barn ...
Bilde av tre unge menn som sitter på en brygge og ser utover havet

Rapport om ungt utenforskap

25. januar 2022
Stavanger kommune har etablert en egen kommisjon som har sett nærmere på utenforskap blant unge. Deres funn er nedslående. Dagens samfunn tar ikke i bruk de unges ressurser, det blir ikke gjort nok fo...
Billedkollage av ulike mennesker i aktivitet