Utdanning

Rettigheter i høyere utdanning for personer med funksjonsnedsettelse:

Ingen har rett til høyere utdanning, men utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne i den grad det er mulig. Likevel er det store forskjeller på hvor tilgjengelige de forskjellige utdanningsinstitusjonene er.

Ung.no har laget en fin oversikt over hva du som ung med funksjonsnedsettelse må vite om dine muligheter og rettigheter innenfor høyere utdanning. Her vil du finne svar i forhold til søknad og opptak, økonomi, tilrettelegging osv.