Bilde av Svein BergemSvein Bergem er PhD stipendiat ved kompetansetjenesten og bidrar i boken med kapittelet; Aktivitetshjelpemidler knyttet til rehabilitering i uteområder.

Naturen kan forebygge, behandle og er et viktig element i rehabilitering. Hvis du ønsker konkrete eksempler på hvordan naturen kan brukes til støtte for det faglige aspektet ved rehabilitering og samtidig bidra til et sosialt fellesskap, kan du lese om det i den nye boken. Bergem beskriver hvordan aktivitetshjelpemidler kan bidra til at naturen bli tilgjengelig for alle. Også for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitetshjelpemidler kan bidra til at barn og unge oppnår selvstendighet, et meningsfullt liv og økt evne til deltakelse på ulike arenaer i samfunnet.

Det har vist seg at aktivitetshjelpemidler gir personer med funksjonsnedsettelse muligheter for å komme seg ut i kombinasjon med et sosialt deltaker perspektiv. Aktivitetshjelpemidler gjør det mulig å delta på turer, aktiviteter og idretter sammen med familie og venner. Det gjør det mulig å oppleve nærhet til naturen og naturopplevelsene, som for eksempel å komme seg på fjelltur, sykkeltur og alpinbakken. Du kan lese mer om Uterehabilitering eller bruk av aktivitetshjelpemidler i boken Rehabilitering ude.

Om boken

Omslagsbilde til boken Rehabilitering ude

Boken kan kjøpes hos Videncenter om Handicap her. (åpnes i nytt vindu)

Utgitt av Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret
Pris 175,- DKK