Superplus.jpg

- Madelen mangler verbalt språk og trenger hjelp til det meste i hverdagen, men når hun bestemmer seg for noe, så får hun det til. Vi ønsker å utvikle apper som kan skreddersys, er engasjerende og enkle å bruke for barn også med denne typen funksjonsnedsettelser, sier Roald Øien.

Superplus er et resultat av ideer som han og medgründer Katrine Gulstad Pedersen hadde, og gikk til spillutvikler Kim Daniel Arthur med.

Superplus-appene retter seg mot barn som befinner seg tidlig i utviklingsstadier. De benytter virkemidler vi ellers kjenner igjen fra underholdningsspill, som gir umiddelbar tilbakemelding når man trykker på noe. Det gir mestringsopplevelser.

- Vi tenker ikke tradisjonelle skolefag, i hvert fall ikke i utgangspunktet. Vi begynner med ganske banale ting – praktiske hjelpemidler i dagligdagse situasjoner. Noen ganger kan behovet være å underholde, slik at en skoletime i et klasserom blir gjennomførbar. Vi ser også for oss at apper kan benyttes til kommunikasjon, sier Øien.

Han bruker kontakten mellom hjem og skole/barnehage som et eksempel.

- Man har behov for å snakke om det som har skjedd og det som skal skje. Vi har brukt en bok til Madelen, med bilder av ting, personer og aktiviteter. Problemet er at en slik bok blir tung og stor, det er tungvint å legge til nye bilder og boken går lett i stykker.  På en iPad åpnes mange nye muligheter, sier han.

Superplus fokuserer på barnets funksjon i stedet for diagnoser.

- Vi begynner med programmer som er tilpasset dem som er nederst på utviklingsstigen. Så kan vi vokse oss oppover etterhvert, sier han.

Selskapet definerer USA og Storbritannia som sine viktigste markeder.

- Men vi er jo et norsk firma. Alle programmene kommer også på norsk. Norge er et bra marked for utprøving; nordmenn har stor kjøpekraft og «alle» har  iPad, sier Øien.

Han legger til at penger ikke er den viktigste drivkraften for Superplus.

- Kan vi skape gode og nyttige produkter, og trygge arbeidsplasser, er målet nådd. Sosial avkastning er viktig for oss, sier han.

Underveis har apputviklerne arrangert workshops med lærere, andre fagfolk og foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

- Det vi lærer gjennom denne dialogen har stor verdi. Vi har en håndfull apper på utviklingsstadiet. Nå er en prototype under testing på Trosmø-barn som hører hjemme i målgruppa, sier Øien.

Les mer her