Utviklingshemmedes muligheter for ferie

Hvorfor reiser voksne personer med utviklingshemming mindre på ferie enn andre? Dette er et av spørsmålene som stilles i forskningsprosjektet "Ferie for alle". Målet er gjennom prosjektet å se nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og ikke minst få frem hva personer med utviklingshemming selv tenker om ferie.

Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser (NKBUF) har ansvar for prosjektet som skal gjennomføres over 3 år, og som er finansiert med støtte fra stiftelsen Solgården.

Prosjektleder Anders Midtsundstad har skrevet en artikkel sammen med forsker Karoline Midtsundstad Storbukås, som ble publisert i tidsskriftet SOR - Rapport. Her publiseres noen foreløpige funn fra intervjuer med personer med utviklingshemming, pårørende og ansatte i kommuner. 

Artikkelen kan du laste ned og lese her:

https://stiftelsensor.no/nyheter/item/utviklingshemmedes-muligheter-for-ferie

Utgis som bok

Det er et mål at funn fra forskningsprosjektet skal publiseres i en fagbok som skal utgis i slutten av 2022. 

Fra Solgården. Foto: Jarle Eknes