Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser (NKBUF) har ansvar for prosjektet som skal gjennomføres over 3 år, og som er finansiert med støtte fra stiftelsen Solgården.

Prosjektleder Anders Midtsundstad har skrevet en artikkel sammen med forsker Karoline Midtsundstad Storbukås, som ble publisert i tidsskriftet SOR - Rapport. Her publiseres noen foreløpige funn fra intervjuer med personer med utviklingshemming, pårørende og ansatte i kommuner. 

Artikkelen kan du laste ned og lese her:

https://stiftelsensor.no/nyheter/item/utviklingshemmedes-muligheter-for-ferie

Utgis som bok

Det er et mål at funn fra forskningsprosjektet skal publiseres i en fagbok som skal utgis i slutten av 2022. 

Fra Solgården. Foto: Jarle Eknes