Lyngen og Haugstad framsnakker at psykisk helse settes på dagsorden, men er skuffet over at de ungdommene som bruker helsetjenesten mest, ikke får mere plass.

Det Unge Funksjonshemmede og Barnesykepleierforbundet krever, er:

  • kvalitetsmål for ungdomsvennlige helsetjenester
  • samling av kunnskap om ungdomshelse i én nasjonal tjeneste
  • at alle foretak har en god plan for overføringen mellom barne- og voksenavdeling i sykehus
  • at alle sykehus får egne barne- og ungdomsavdelinger.

Du kan lese kronikken her:
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JObLm/vi-foeler-oss-oversett-i-vaar-egen-strategi-lyngen-og-haugstad

Du kan laste ned Undomshelsestrategien 2016-2021 her:
Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021.pdf

Illustrasjon til sak om ungdomshelse. Jente foran gul vegg.