Omslagsbilde til rapport fra Redd BarnaMange av de som ble intervjuet snakker om en hverdag hvor de opplever ensomhet og mangel på venner og fritidsaktiviteter. Intervjuene med de unge som har til felles at de har flyktet til Norge og  at de er bosatt i en kommune handler om at tilretteleggingen av den sosiale inkluderingen ofte glipper.

I hefte Vi må kjempe dobbelt så hardt. Erfaringer og råd fra barn og unge med funksjonsnedsettelser og flyktningbakgrunn beskrives med bakgrunn i de unges egne fortellinger viktige temaer som tilgang til tjenester og betydningen av venner, men også fritid og skole som viktige arenaer for sosial inkludering.

I siste del av hefte presenteres råd fra barn og unge til politikkere og ansatte som arbeider med å bosette barn og unge med funksjonsnedsettelser. Her finner du også 5 tips til kommuner basert på barnekonvensjonens artikkel 31 som gir alle barn rett til hvile, fritid og lek og 10 bud for å være en frivillig organisasjon for alle.

Avslutning og råd fra barn og unge (fra side 22 i rapporten)

 

En liste med råd. Rådene finnes på side 22 i rapporten som kan lastes ned fra samme side.

Heftet kan du lese her:

RB_Vi_maa_kjempe_dobbelt_saa_hardt_web_FINAL-2021.pdf

Kilde

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/vi-ma-kjempe-dobbelt-sa-hardt/